Skip to content Skip to navigation

Thông báo về cung cấp bản quyền Microsoft Office dành cho sinh viên

Hiện nay, Nhà trường đã tạo tài khoản để cung cấp bản quyền Office365 mới nhất do Microsoft cung cấp dành cho các sinh viên. .

SV có thể tra cứu thông tin tài khoản trên trang student.uit.edu.vn vào menu Sinh viên -> Thông tin tài khoản Office365.

Lưu ý rằng, bản quyền này chỉ dành cho các sinh viên đang theo học tại Trường (có tình trạng trong hồ sơ là "Đang học"). Các bạn sinh viên cần bảo quản tài khoản Office365 cẩn thận nhằm tránh vi phạm quy định của Trường và của đối tác. Trong trường hợp vi phạm, Nhà trường sẽ có hình thức xử lý.

 Nếu cần hỗ trợ thêm thì các bạn liên hệ tại đây: https://forum.uit.edu.vn/node/46086