Skip to content Skip to navigation

Kết quả gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 (LẦN 2-3)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 (lần 2, lần 3), cụ thể:

- Tổng số sinh viên đăng ký gia hạn học phí: 462 sinh viên, trong đó có:

460 sinh viên ĐƯỢC gia hạn thời gian đóng học phí HK2 NH 2023 - 2024 

+ 01 sinh viên KHÔNG XÉT gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 do sinh viên đã hoàn thành học phí HK2 vào ngày 21/01/2024.

+ 01 sinh viên KHÔNG ĐƯỢC gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 vì chưa hoàn thành học phí học kỳ trước. 

- Sinh viên được gia hạn phải hoàn thành học phí trước ngày 29/3/2024. Trong khoảng thời gian gia hạn, sinh viên có thể đóng học phí bất cứ lúc nào nhưng hạn cuối cùng là ngày 28/3/2024.
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIA HẠN HỌC PHÍ
STT MÃ SV HỌ TÊN KHOÁ KHOAQL HỆ ĐT GHI CHÚ
1 205206XX Nguyễn Duy Trọng Nhân 15 MMT&TT CQUI Hoàn thành HP ngày 21/01/2024
2 205209XX Nguyễn Thanh Nam 15 MMT&TT CQUI Nợ HP HK trước 7,755,000 đồng
3 205201XX Phạm Nhựt Danh 15 CNPM CLC Được gia hạn
4 205201XX Nguyễn Trương Đình Du 15 CNPM CLC Được gia hạn
5 205201XX Nguyễn Văn Hên 15 CNPM CQUI Được gia hạn
6 205201XX Nguyễn Thị Thảo Hồng 15 HTTT CQUI Được gia hạn
7 205202XX Lê Thị Thanh Hương 15 HTTT CQUI Được gia hạn
8 205202XX Phạm Văn Ngọ 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
9 205202XX Nguyễn Ngọc Như Ý 15 HTTT CLC Được gia hạn
10 205202XX Trần Thị Mỹ Nhung 15 HTTT CQUI Được gia hạn
11 205202XX Phạm Thanh Phong 15 CNPM CLC Được gia hạn
12 205202XX Trương Phú Quý 15 CNPM CLC Được gia hạn
13 205203XX Trần Hữu Trí 15 CNPM CLC Được gia hạn
14 205203XX Nguyễn Xuân Yến 15 HTTT CLC Được gia hạn
15 205203XX Lương Minh Tân 15 KTMT CQUI Được gia hạn
16 205203XX Cao Phạm Tiến Anh 15 CNPM CLC Được gia hạn
17 205203XX Huỳnh Yến Anh 15 HTTT CQUI Được gia hạn
18 205203XX Lưu Tinh Anh 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
19 205204XX Đặng Nghiệp Cường 15 HTTT CQUI Được gia hạn
20 205204XX Trương Mỹ Song Dân 15 HTTT CLC Được gia hạn
21 205204XX Hồ Hồng Đăng 15 CNPM CLC Được gia hạn
22 205204XX Trần Tuấn Đạt 15 KTMT CQUI Được gia hạn
23 205204XX Tạ Nhật Hào 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
24 205205XX Đỗ Tài Hân Hoan 15 CNPM CLC Được gia hạn
25 205205XX Trần Hưng Hoàn 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
26 205205XX La Thanh Huy 15 CNPM CLC Được gia hạn
27 205205XX Nguyễn Huỳnh Gia Huy 15 CNPM CQUI Được gia hạn
28 205205XX Nguyễn Anh Khoa 15 CNPM CLC Được gia hạn
29 205206XX Lê Phi Long 15 CNPM CQUI Được gia hạn
30 205206XX Lương Nguyễn Thành Nhân 15 HTTT CQUI Được gia hạn
31 205206XX Trần Văn Nhân 15 HTTT CLC Được gia hạn
32 205206XX Phạm Minh Nhật 15 CNPM CLC Được gia hạn
33 205206XX Võ Phạm Thùy Nhung 15 HTTT CQUI Được gia hạn
34 205206XX Ngô Văn Phú 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
35 205206XX Võ Hoàng Phúc 15 HTTT CQUI Được gia hạn
36 205207XX Phan Hoàng Minh Quân 15 CNPM CLC Được gia hạn
37 205207XX Trần Văn Quang 15 HTTT CQUI Được gia hạn
38 205207XX Nguyễn Minh Thái 15 HTTT CQUI Được gia hạn
39 205207XX Nguyễn Hữu Thắng 15 HTTT CQUI Được gia hạn
40 205207XX Bùi Duy Thiện 15 HTTT CLC Được gia hạn
41 205207XX Nguyễn Thị Thu Thủy 15 HTTT CLC Được gia hạn
42 205207XX Trần Huyền Anh Thy 15 CNPM CLC Được gia hạn
43 205208XX Lương Hà Tiên 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
44 205208XX Trương Thị Mai Trinh 15 KTTT CQUI Được gia hạn
45 205208XX Nguyễn Cẩm Tú 15 HTTT CLC Được gia hạn
46 205208XX Trần Đình Gia Huy 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
47 205209XX Nguyễn Anh Khoa 15 KTMT CLC Được gia hạn
48 205209XX Nguyễn Lê Thảo 15 KTMT CLC Được gia hạn
49 205209XX Ngô Đức Vũ 15 KTTT CQUI Được gia hạn
50 205209XX Lê Duy Hiệp 15 KHMT CQUI Được gia hạn
51 205210XX Tôn Nữ Hoài Thương 15 CNPM CQUI Được gia hạn
52 205210XX Nguyễn Hoàng An 15 KTTT CQUI Được gia hạn
53 205210XX Đinh Thế Anh 15 KTTT CQUI Được gia hạn
54 205210XX Phạm Quốc Anh 15 HTTT CTTT Được gia hạn
55 205210XX Trần Thị Ngọc Ánh 15 HTTT CQUI Được gia hạn
56 205210XX Đặng Xuân Bách 15 CNPM CLC Được gia hạn
57 205210XX Hứa Minh Bảo 15 HTTT CLC Được gia hạn
58 205211XX Lê Gia Bảo 15 HTTT CLC Được gia hạn
59 205211XX Mai Quốc Bảo 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
60 205211XX Vũ Bảo Châu 15 CNPM CLC Được gia hạn
61 205211XX Phạm Đình Công 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
62 205211XX Lê Sỹ Cường 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
63 205211XX Phạm Quốc Cường 15 KTTT CLC Được gia hạn
64 205211XX Ngô Hải Đăng 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
65 205211XX Đỗ Thành Đạt 15 CNPM CQUI Được gia hạn
66 205211XX Trần Quốc Đạt 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
67 205211XX Trần Thị Diệp 15 HTTT CQUI Được gia hạn
68 205212XX Trần Nhân Đức 15 HTTT CTTT Được gia hạn
69 205212XX Nguyễn Thị Dung 15 HTTT CTTT Được gia hạn
70 205212XX Phạm Thùy Dung 15 HTTT CTTT Được gia hạn
71 205212XX Bùi Đức Duy 15 HTTT CLC Được gia hạn
72 205212XX Nguyễn Khánh Duy 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
73 205212XX Tô Thái Duy 15 HTTT CLC Được gia hạn
74 205212XX Nguyễn Trần Lưỡng Hà 15 HTTT CLC Được gia hạn
75 205212XX Hồ Thị Hằng 15 HTTT CLC Được gia hạn
76 205212XX Lê Thanh Hằng 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
77 205212XX Trương Trí Hào 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
78 205212XX Lương Phúc Hậu 15 KTTT CQUI Được gia hạn
79 205213XX Phạm Hoàng Minh Hậu 15 KTTT CQUI Được gia hạn
80 205213XX Ngô Viết Hiển 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
81 205213XX Nguyễn Minh Hiếu 15 HTTT CQUI Được gia hạn
82 205213XX Lê Quang Hòa 15 HTTT CTTT Được gia hạn
83 205213XX Lê Nhựt Hoàng 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
84 205213XX Nguyễn Tấn Huệ 15 CNPM CLC Được gia hạn
85 205213XX Nguyễn Ngọc Hưng 15 KTMT CLC Được gia hạn
86 205213XX Phạm Huy Hùng 15 HTTT CLC Được gia hạn
87 205213XX Võ Đông Hưng 15 KTMT CLC Được gia hạn
88 205213XX Lê Nguyễn Công Huy 15 KTMT CLC Được gia hạn
89 205214XX Huỳnh Duy Khang 15 CNPM CLC Được gia hạn
90 205214XX Võ Hưng Khang 15 HTTT CTTT Được gia hạn
91 205214XX Phạm Thị Nhật Khánh 15 CNPM CLC Được gia hạn
92 205214XX Phạm Văn Khánh 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
93 205214XX Trần Duy Khánh 15 HTTT CLC Được gia hạn
94 205214XX Nguyễn Minh Khôi 15 HTTT CLC Được gia hạn
95 205214XX Lý Quốc Kiệt 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
96 205215XX Trần Tuấn Kiệt 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
97 205215XX Nguyễn Hữu Lâm 15 KTTT CQUI Được gia hạn
98 205215XX Nguyễn Thị Hồng Lam 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
99 205215XX Tống Khánh Linh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
100 205215XX Nguyễn Thị Minh Loan 15 HTTT CTTT Được gia hạn
101 205215XX Trần Đặng Hồng Loan 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
102 205215XX Phạm Hữu Lộc 15 HTTT CLC Được gia hạn
103 205215XX Nguyễn Hoàng Thắng Lợi 15 KTTT CLC Được gia hạn
104 205215XX Nguyễn Tô Ngọc Lợi 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
105 205215XX Phạm Ngọc Lợi 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
106 205215XX Nguyễn Đức Long 15 CNPM CLC Được gia hạn
107 205215XX Trần Gia Long 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
108 205215XX Võ Đăng Phi Long 15 HTTT CQUI Được gia hạn
109 205215XX Dương Thị Lụa 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
110 205215XX Phan Hữu Luân 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
111 205216XX Nguyễn Đình Nhật Minh 15 KTMT CQUI Được gia hạn
112 205216XX La Hoài Nam 15 HTTT CQUI Được gia hạn
113 205216XX Dương Khánh Ngọc 15 KTMT CLC Được gia hạn
114 205216XX Nguyễn Tú Ngọc 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
115 205216XX Trần Minh Ngọc 15 HTTT CLC Được gia hạn
116 205216XX Nguyễn Anh Nguyên 15 HTTT CLC Được gia hạn
117 205216XX Uông Thị Thảo Nguyên 15 HTTT CQUI Được gia hạn
118 205216XX Đồng Phúc Nhẫn 15 HTTT CTTT Được gia hạn
119 205217XX Vương Thị Yến Nhi 15 HTTT CTTT Được gia hạn
120 205217XX Hà Minh Phúc 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
121 205217XX Phan Đình Minh Quân 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
122 205218XX Nguyễn Xuân Quang 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
123 205218XX Nguyễn Huỳnh Vương Quốc 15 KTTT CQUI Được gia hạn
124 205218XX Nguyễn Thiên Quốc 15 KTMT CLC Được gia hạn
125 205218XX Trần Văn Quý 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
126 205218XX Trần Hoài Rin 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
127 205218XX Trần Nhật Sinh 15 HTTT CQUI Được gia hạn
128 205218XX Đỗ Phi Sơn 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
129 205218XX Nguyễn Thanh Sơn 15 HTTT CLC Được gia hạn
130 205218XX Lê Anh Tài 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
131 205218XX Trần Võ Tấn Tài 15 KTTT CLC Được gia hạn
132 205218XX Dương Bảo Tâm 15 HTTT CLC Được gia hạn
133 205218XX Nguyễn Duy Tân 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
134 205218XX Nguyễn Châu Thạch 15 HTTT CQUI Được gia hạn
135 205218XX Chu Ngọc Thắng 15 HTTT CLC Được gia hạn
136 205219XX Lê Ngọc Mai Thanh 15 HTTT CLC Được gia hạn
137 205219XX Nguyễn Thanh Thảo 15 HTTT CQUI Được gia hạn
138 205219XX Nguyễn Đoàn Thanh Thiên 15 KTMT CLC Được gia hạn
139 205219XX Tống Trường Thịn 15 HTTT CTTT Được gia hạn
140 205219XX Phạm Văn Thời 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
141 205219XX Lê Đình Thông 15 KTTT CQUI Được gia hạn
142 205219XX Nguyễn Phan Hiếu Thuận 15 HTTT CTTT Được gia hạn
143 205220XX Lê Việt Tiến 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
144 205220XX Nguyễn Tiến 15 KTTT CLC Được gia hạn
145 205220XX Võ Tấn Tiến 15 CNPM CLC Được gia hạn
146 205220XX Phạm Trọng Tín 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
147 205220XX Trần Huyền Trân 15 KHMT CLC Được gia hạn
148 205220XX Nguyễn Thị Thảo Trang 15 HTTT CLC Được gia hạn
149 205220XX Võ Thị Hà Trang 15 HTTT CQUI Được gia hạn
150 205220XX Nguyễn Bảo Trọng 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
151 205220XX Ngô Huỳnh Trưởng 15 KTTT CQUI Được gia hạn
152 205220XX Nguyễn Thanh Tú 15 HTTT CLC Được gia hạn
153 205221XX Nguyễn Đức Tuấn 15 CNPM CLC Được gia hạn
154 205221XX Nguyễn Thái Tuấn 15 CNPM CLC Được gia hạn
155 205221XX Lê Xuân Việt 15 KTMT CQUI Được gia hạn
156 205221XX Nguyễn Hữu Việt 15 CNPM CQUI Được gia hạn
157 205221XX Nguyễn Quang Vy 15 HTTT CTTT Được gia hạn
158 215200XX Nguyễn Nam Khánh 16 KHMT CQUI Được gia hạn
159 215200XX Trương Anh Khoa 16 CNPM CQUI Được gia hạn
160 215200XX Lê Thanh Minh 16 KHMT CNTN Được gia hạn
161 215201XX Nguyễn Trung Tính 16 CNPM CQUI Được gia hạn
162 215201XX Lê Thị Ngọc Diễm 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
163 215202XX Nguyễn Trương Đình Giang 16 HTTT CLC Được gia hạn
164 215202XX Nguyễn Minh Hà 16 HTTT CLC Được gia hạn
165 215203XX Nguyễn Anh Khôi 16 KTMT CQUI Được gia hạn
166 215203XX Lê Trung Kiên 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
167 215203XX Trần Lê Hoàng Lâm 16 CNPM CQUI Được gia hạn
168 215203XX Nguyễn Chánh Nghĩa 16 KHMT CLC Được gia hạn
169 215204XX Đặng Ánh Phước 16 HTTT CQUI Được gia hạn
170 215204XX Lê Xuân Quỳnh 16 HTTT CLC Được gia hạn
171 215205XX Nguyễn Thị Minh Anh 16 HTTT CLC Được gia hạn
172 215206XX Lê Bảo Châu 16 HTTT CLC Được gia hạn
173 215206XX Trịnh Thị Mỹ Chung 16 HTTT CLC Được gia hạn
174 215206XX Nguyễn Chí Cường 16 HTTT CTTT Được gia hạn
175 215206XX Hoàng Hải Đăng 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
176 215206XX Đỗ Thành Đạt 16 KTTT CQUI Được gia hạn
177 215207XX Nguyễn Tấn Đạt 16 KTTT CLC Được gia hạn
178 215207XX Phi Quang Đạt 16 KHMT CLC Được gia hạn
179 215207XX Trịnh Tấn Đạt 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
180 215207XX Đỗ Quốc Duy 16 KHMT CLC Được gia hạn
181 215207XX Đinh Văn Trường Giang 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
182 215208XX Lê Thu Hà 16 KHMT CQUI Được gia hạn
183 215208XX Đào Gia Hải 16 HTTT CLC Được gia hạn
184 215208XX Phạm Văn Hiếu 16 KTTT CLC Được gia hạn
185 215208XX Phan Nhật Hoàng 16 HTTT CLC Được gia hạn
186 215208XX Hoàng Minh Hưng 16 HTTT CLC Được gia hạn
187 215209XX Nguyễn Hoàng Xuân Huy 16 KHMT CQUI Được gia hạn
188 215209XX Phạm Phan Huy 16 KTMT CQUI Được gia hạn
189 215209XX Nguyễn Trọng Khang 16 KTTT CLC Được gia hạn
190 215210XX Phạm Trần Xuân Khôi 16 KHMT CLC Được gia hạn
191 215210XX Ngô Tuấn Kiệt 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
192 215211XX Nguyễn Đình Luân 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
193 215211XX Phan Thị Quỳnh Nga 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
194 215212XX Nguyễn Hoàng Nguyên 16 KHMT CLC Được gia hạn
195 215212XX Nguyễn Thanh Nhân 16 HTTT CLC Được gia hạn
196 215212XX Nguyễn Minh Nhật 16 KTTT CLC Được gia hạn
197 215212XX Ngô Thùy Yến Nhi 16 HTTT CQUI Được gia hạn
198 215212XX Đỗ Văn Nho 16 HTTT CQUI Được gia hạn
199 215213XX Cao Minh Quân 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
200 215213XX Nguyễn Mai Nhật Quang 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
201 215213XX Phan Nhật Quý 16 HTTT CLC Được gia hạn
202 215214XX Lưu Minh Thiện 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
203 215214XX Nguyễn Phước Thiện 16 HTTT CQUI Được gia hạn
204 215214XX Trần Chức Thiện 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
205 215215XX Nguyễn Hoàng Thuận 16 KHMT CNTN Được gia hạn
206 215215XX Đỗ Hoàng Minh Triết 16 HTTT CQUI Được gia hạn
207 215215XX Trần Lê Bảo Trung 16 KHMT CQUI Được gia hạn
208 215216XX Nguyễn Thanh Tuấn 16 KHMT CQUI Được gia hạn
209 215218XX Nguyễn Dương Quốc Anh 16 KHMT CLC Được gia hạn
210 215218XX Từ Quốc Anh 16 KTTT CLC Được gia hạn
211 215218XX Phạm Văn Thanh Bảo 16 KTTT CLC Được gia hạn
212 215218XX Lê Minh Chánh 16 HTTT CLC Được gia hạn
213 215218XX Nguyễn Minh Chánh 16 CNPM CLC Được gia hạn
214 215218XX Tạ Quách Chánh 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
215 215218XX Trần Phước Chung 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
216 215219XX Mai Quốc Cường 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
217 215219XX Phan Bá Cường 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
218 215219XX Nguyễn Bá Đại 16 KTTT CLC Được gia hạn
219 215219XX Trịnh Vinh Đại 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
220 215219XX Đỗ Khánh Đan 16 KTTT CLC Được gia hạn
221 215219XX Đoàn Thị Ánh Dương 16 MMT&TT CNTN Được gia hạn
222 215219XX Mai Trần Khương Duy 16 HTTT CQUI Được gia hạn
223 215220XX Phạm Nguyễn Nhật Duy 16 CNPM CQUI Được gia hạn
224 215220XX Trần Minh Duy 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
225 215220XX Nguyễn Sơn Hà 16 HTTT CLC Được gia hạn
226 215220XX Phan Nguyễn Lâm Hà 16 HTTT CLC Được gia hạn
227 215220XX Vũ Bảo Hân 16 HTTT CTTT Được gia hạn
228 215220XX Nguyễn Quốc Hào 16 KTTT CQUI Được gia hạn
229 215220XX Nguyễn Thị Bích Hảo 16 HTTT CQUI Được gia hạn
230 215220XX Lê Công Hiếu 16 KTTT CQUI Được gia hạn
231 215220XX Lý Gia Hiếu 16 HTTT CLC Được gia hạn
232 215220XX Nguyễn Huy Hoàng 16 KTTT CLC Được gia hạn
233 215221XX Hoàng Ngọc Hồng 16 KHMT CLC Được gia hạn
234 215221XX Lê Phi Hùng 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
235 215221XX Nguyễn Hữu Huy 16 KHMT CLC Được gia hạn
236 215221XX Nguyễn Chí Kha 16 HTTT CLC Được gia hạn
237 215221XX Nguyễn Bình Khải 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
238 215222XX Nguyễn Đăng Khánh 16 KTMT CLC Được gia hạn
239 215222XX Hoàng Anh Khoa 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
240 215222XX Lê Ngọc Yến Khoa 16 HTTT CQUI Được gia hạn
241 215222XX Mạc An Kiều 16 KHMT CLC Được gia hạn
242 215222XX Lê Thị Liên 16 KHMT CNTN Được gia hạn
243 215222XX Trần Thành Lợi 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
244 215223XX Nguyễn Thị Yến Ly 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
245 215223XX Nguyễn Thị Quỳnh Mai 16 HTTT CTTT Được gia hạn
246 215223XX Trần Nguyên Mẫn 16 KTTT CQUI Được gia hạn
247 215223XX Hồ Đình Mạnh 16 CNPM CQUI Được gia hạn
248 215223XX Nguyễn Hà Mi 16 CNPM CQUI Được gia hạn
249 215223XX Trịnh Hoàng Minh 16 KTMT CLC Được gia hạn
250 215223XX Đỗ Phương Nghi 16 HTTT CLC Được gia hạn
251 215224XX Nguyễn Thị Nhàn 16 KTTT CLC Được gia hạn
252 215224XX Đặng Quang Nhật 16 HTTT CLC Được gia hạn
253 215224XX Lường Đại Phát 16 KHMT CQUI Được gia hạn
254 215224XX Trần Tiến Phát 16 CNPM CQUI Được gia hạn
255 215224XX Lê Huỳnh Tuấn Phong 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
256 215225XX Trịnh Đăng Quang 16 KTTT CLC Được gia hạn
257 215225XX Hoàng Tất Quý 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
258 215225XX Trần Ngọc Sang 16 HTTT CLC Được gia hạn
259 215225XX Đào Cao Sơn 16 KTMT CLC Được gia hạn
260 215225XX Lưu Tuấn Tài 16 KTMT CQUI Được gia hạn
261 215225XX Phạm Thanh Tâm 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
262 215225XX Nguyễn Hoàng Công Thành 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
263 215226XX Dương Đại Thiên 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
264 215226XX Nguyễn Minh Thường 16 CNPM CQUI Được gia hạn
265 215226XX Phạm Đăng Tỉnh 16 KTTT CLC Được gia hạn
266 215226XX Phạm Thị Thùy Trang 16 HTTT CTTT Được gia hạn
267 215227XX Đỗ Xuân Trường 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
268 215227XX Vũ Kiên Trường 16 KHMT CLC Được gia hạn
269 215227XX Nguyễn Hoàng Vũ 16 HTTT CLC Được gia hạn
270 215228XX Phạm Long Vũ 16 KTMT CLC Được gia hạn
271 215228XX Lê Thị Như Ý 16 KHMT CQUI Được gia hạn
272 215228XX Võ Thị Phương Anh 16 KHMT CNTN Được gia hạn
273 225200XX Võ Quốc Thịnh 17 KHMT CQUI Được gia hạn
274 225200XX Đinh Thiên Ân 17 KHMT CQUI Được gia hạn
275 225200XX Đỗ Huỳnh An 17 MMT&TT CQUI Được gia hạn
276 225200XX Võ Đức Anh 17 MMT&TT CQUI Được gia hạn
277 225200XX Đặng Quốc Bảo 17 CNPM CQUI Được gia hạn
278 225201XX Huỳnh Gia Bảo 17 CNPM CQUI Được gia hạn
279 225201XX Trần Văn Chiến 17 MMT&TT CQUI Được gia hạn
280 225201XX Đinh Việt Cường 17 KTTT CQUI Được gia hạn
281 225201XX Nguyễn Mạnh Cường 17 KTMT CQUI Được gia hạn
282 225202XX Trần Ngọc Danh 17 MMT&TT CQUI Được gia hạn
283 225202XX Nguyễn Vĩnh Đạt 17 HTTT CTTT Được gia hạn
284 225202XX Phạm Tấn Đạt 17 MMT&TT CQUI Được gia hạn
285 225202XX Ya Đạt 17 CNPM CQUI Được gia hạn
286 225202XX Nguyễn Ngọc Độ 17 MMT&TT CQUI Được gia hạn
287 225202XX Đinh Nguyễn Duy Đông 17 MMT&TT CQUI Được gia hạn
288 225202XX Nguyễn An Đức