Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Kết quả mua bảo hiểm đợt 2 - bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách SV mua BHYT năm 2024 (đợt 2 bổ sung) tại Trường như sau: - Sinh viên cài đặt và dùng ứng dụng VssID khám chữa bệnh thay cho BHYT giấy. Xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-su-dung-ung-dung-vssid-khi-di... - Sinh viên tra cứu hạn sử dụng tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bh... - Hoặc tra cứu hạn sử dụng trên ứng dụng VssID. Stt masv hoten Hạn sử dụng thẻ 1 17520926 Nguyễn Thị Bích Phượng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024 2 18520232 Phạm Long Nhật Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024 3...

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT tính đến ngày 30/01/2024

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị SV kiểm tra danh sách sinh viên đã cập nhật thông tin BHYT theo thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-cap-nhat-bao-hiem-y-te-cham-d... , cụ thể: - Sinh viên đăng nhập vào hệ thống điểm rèn luyện cá nhân để kiểm tra Mục 2.4 - Ý thức tham gia BHYT - Các trường hợp chưa cập nhật, cập nhật sai quy định => Sinh viên cập nhật theo thông báo https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-cap-nhat-bao-hiem-y-te-cham-d... Sinh viên cập nhật đến hết ngày 20/02/2024, các trường hợp cập nhật sau NGÀY 20/02/2024 sẽ không được giải quyết. Phòng Công tác Sinh...

Danh sách sinh viên nộp tiền mua BHYT và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu - Đợt bổ sung (11 tháng)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo những SV đã đóng tiền mua BHYT ( đợt bổ sung): Kiểm tra và hoàn thành đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo quy định, trường hợp chưa đăng ký bệnh viện vui lòng đăng ký bệnh viện qua forum https://forum.uit.edu.vn/node/567683 . Sau thời gian cho bổ sung thông tin, những sinh viên không đăng ký bệnh viện sẽ mặc định BV tham gia khám chữa bệnh là BV đa khoa khu vực Thủ Đức (036). Riêng 03 trường hợp SV đã nộp tiền nhưng không có MSSV (có danh sách kèm theo), các bạn phản hồi về Phòng Kế hoạch Tài chính qua email: khtc@uit.edu.vn Thời gian: SV phản hồi và bổ...

Thông báo thực hiện công tác mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Kế hoạch mua BHYT trong năm 2024 cho sinh viên Trường như sau: 1. Đối tượng: sinh viên chính quy đang học tập tại trường trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác. 2. Thời gian thực hiện: Một năm, Trường sẽ có 3 đợt mua BHYT cho SV như sau: - Đợt 1 (đợt mua chính): thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mua đợt này sẽ có hạn sử dụng từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024 (12 tháng). - Đợt 2 (đợt mua vét - có thể Trường không tiến hành ): thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mua đợt này sẽ có hạn sử dụng từ ngày 01/ 02 /2024 - 31/12/2024 (11 tháng). - Đợt 3 (đợt mua...

Thông báo cập nhật bảo hiểm y tế chấm điểm rèn luyện HK1 năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên CẬP NHẬT BHYT để phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2023-2024. Đối tượng cập nhật: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, hộ gia đình ..... Cập nhật theo link https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/dangky-capnhat-baohiemyte Thời gian cập nhật: Từ ngày 17/01/2024 đến hết ngày 26/01/2024 . SV xem hướng dẫn ở https://ctsv.uit.edu.vn/huong-dan-tra-cuu-bhyt upload hình Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT ) để cập nhật BHYT. Riêng sinh viên đã tham gia BHYT ở Trường, KTX kiểm tra kết quả Điểm rèn luyện tại https://drl.uit.edu.vn...

Thông báo mua BHYT năm 2024 bổ sung đợt 2

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2024, cụ thể như sau: 1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/01/2024. 2. Hình thức nộp tiền: Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Số tài khoản: 25083649 Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2024 Số tiền nộp: 623.700 đồng . 3. Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập: https://link.uit.edu.vn/Dang-ky-benh-vien và chọn...

Kết quả mua BHYT 3 tháng cuối năm 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả được cấp Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2023. Sinh viên nội trú ở KTX thì không có tên trong danh sách mua ở Trường. Sinh viên có thể tra cứu hạn sử dụng BHYT tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bh... Từ ngày 01/10/2021 thẻ BHYT (thẻ giấy) sẽ được thay thế bằng ứng dụng VssID để khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Vì vậy, BẮT BUỘC sinh viên phải cài đặt ứng dụng VssID để Khám chữa bệnh. Sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng, sinh viên xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bhyt-cai-dat-ung-...

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách cập nhật BHYT phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện HK2 năm học 2022-2023 như sau: Sau khi rà soát danh sách cập nhật, Phòng Công tác Sinh viên đã công bố vào ngày 28/7/2023, link https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/danh-sach-sv-cap-nhat-bhyt-hk2-nam-hoc-... và phản hồi của sinh viên ở forum https://forum.uit.edu.vn/node/564756#post565061 Có nhiều trường hợp sinh viên đã được cộng điểm rèn luyện HK2 mục BHYT nhưng vẫn cập nhật BHYT. Qua kiểm tra đối chiếu, Phòng Công tác Sinh loại bỏ những sinh viên cập nhật dư/thừa và chỉ còn lại 77 sinh viên theo...

Danh sách SV cập nhật BHYT - HK2 năm học 2022-2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên cập nhật Bảo hiểm y tế để chấm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023. Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu có sai sót phản hồi qua forum https://forum.uit.edu.vn/node/564756 Sinh viên phản hồi sai sót đến hết ngày 31/7/2023. Sau thời gian này, sinh viên không cập nhật BHYT sẽ xử lý theo quy định. DANH SÁCH CẬP NHẬT BHYT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHẤM ĐRL HK2 NĂM HỌC 2022-2023 STT MSSV HỌ TEN MÃ THẺ MÃ SỐ BHXH HSD THẺ BỆNH VIỆN GHI CHÚ 1 17520057 Đoàn Thanh Hiền GD 7021078637 2024-06-30 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt 2 17520207 Huỳnh Quốc...

Pages

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế