Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - Cập nhật ngày 16/01/2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022, đợt bổ sung như sau: - Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký nơi KCB ban đầu. - Danh sách sinh viên hoàn lại tiền BHYT do tham gia ở công ty, sinh viên ở KTX.

Danh sách đóng tiền mua BHYT đợt bổ sung - CẬP NHẬT 18 giờ 30 ngày 13/01/2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - ĐỢT BỔ SUNG đã phản hồi đến 18 giờ 30 ngày 13/01/2022. Riêng danh sách đóng tiền BHYT cập nhật đến hết ngày 12/01/2022. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin mua BHYT lần cuối: Mã BHXH, Bệnh viện, cột ghi chú như sau: #N/A: cột mã số BHXH => Sinh viên chưa cung cấp mã số BHXH => Sinh viên bổ sung thông tin còn thiếu theo quy định nếu sinh viên không bổ sung mã số BHXH (mã số thẻ BHYT) thì sẽ bị từ chối mua BHYT ở Trường do thiếu thông tin. Sinh viên đã đăng ký nội trú ở KTX năm học 2021-2022 sẽ chuyển...

Thông báo kết quả Bảo hiểm y tế năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả được cấp Bảo hiểm y tế năm 2022. Riêng trường hợp: Phạm Đức Anh - MSSV: 20521076 không được cấp BHYT năm 2022 do đã phát sinh ở nơi khác và sinh viên phải làm lại hồ sơ. Từ ngày 01/10/2021 thẻ BHYT (thẻ giấy) sẽ được thay thế bằng ứng dụng VssID để khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng, sinh viên xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bhyt-cai-dat-ung-dung-vssid-cho-doi-tuo... Sinh viên đóng tiền mua BHYT ở KTX thì không có tên trong danh sách mua ở Trường. Sinh viên xem danh sách kết quả được...

Thông báo mua BHYT năm 2022 - Đợt bổ sung

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, đợt mua bổ sung dành cho sinh viên chưa tham gia ở đợt đầu cụ thể như sau: Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/02/2022 - 31/12/2022 (11 tháng). Sinh viên chú ý thực hiện theo đúng thông báo, căn cứ quy định nếu sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ điểm rèn luyện và không được xét các học bổng. Sinh viên đã đăng ký ở KTX năm học 2021-2022 KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường. 1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2021. 2. Hình thức nộp tiền:...

Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - Cập nhật ngày 23/12/2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022 như sau: - Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký nơi KCB ban đầu - Danh sách sinh viên hoàn lại tiền BHYT do tham gia ở địa phương, sinh viên ở KTX. - Danh sách sinh viên đóng tiền không có thông tin. Lưu ý: Sinh viên kiểm tra cột ghi chú đối với những trường hợp làm hồ sơ bổ sung để mua BHYT năm 2022, nộp hồ sơ bổ sung trước ngày 28/12/2021. Nếu sinh viên không bổ sung hồ sơ theo quy định xem như sinh viên từ chối tham gia BHYT năm 2022 ở Trường.

Danh sách đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - CẬP NHẬT ĐẾN HẾT NGÀY 20/12/2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN HẾT NGÀY 20/12/2021. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin mua BHYT: Mã BHXH, Bệnh viện, cột ghi chú. Sinh viên phản hồi lần cuối đến 16 giờ 30 ngày 22/12/2021 tại forum. Riêng thông tin đóng tiền mua BHYT, sinh viên phản hồi hết ngày 21/12/2021 (nếu có sai sót). Những trường hợp đóng tiền sau ngày phản hồi sẽ được chuyển qua học phí. Danh sách sinh viên đóng tiền nhưng thiếu thông tin (04 trường hợp) Ngày Nội dung Số tiền 25/11/2021 796642.251121.094219.BHYT NAM 2022 CUA LE DUC TRUNG-...

Danh sách đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký bệnh viện năm 2022 tính đến 16 giờ ngày 17/12/2021. Sinh viên lưu ý những thông tin sau như sau: - Cột mã số BHXH: #N/A: sinh viên chưa cung cấp mã số BHXH hoặc không có mã số => Xem cột ghi chú và check email sinh viên làm theo hướng dẫn. - Cột ghi chú: Mã TQ, TA => Sinh viên check email sinh viên và làm theo hướng dẫn. - Cột ghi chú: Bệnh viện không nhận đăng ký mới => Sinh viên chọn lại bệnh viện khác để đăng ký. - Cột ghi chú: Sinh viên đã tốt nghiệp => Sinh viên liên hệ Phòng KHTC để nhận lại...

Gia hạn thời gian đóng tiền Bảo hiểm y tế năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên gia hạn thời gian đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022. Thời gian: từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021. Sinh viên trao đổi, thắc mắc tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/554934 Sinh viên xem thông báo mua BHYT tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-mua-bhyt-nam-2022 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Thông báo mua BHYT năm 2022

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, cụ thể như sau: 1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2021. 2. Hình thức nộp tiền: Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Số tài khoản: 25083649 Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2022 Số tiền nộp: 563.220 đồng . 3. Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangkymua-...

Trang

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế