Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT (11 tháng) năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 như sau. Phòng CTSV sẽ gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 (11 tháng: thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021-31/12/2021). Thời gian nộp tiền và cung cấp thông tin: từ ngày 13/01/2021 - 16/01/2021. Vì đây là đợt cuối cùng của năm 2021, nên các bạn lưu ý hoàn thành đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh và cung cấp Mã số BHXH tại https://forum.uit.edu.vn/node/548861

Danh sách đóng tiền mua BHYT - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2021 như sau: - Sinh viên kiểm tra các thông tin bắt buộc: MÃ SỐ SINH VIÊN, MÃ SỐ BHXH, BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ, CỘT GHI CHÚ - Những bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ tức là thẻ BHYT sinh viên đang sử dụng còn hiệu lực đến 31/12/2020 có đăng ký KCB ban đầu. Những trường hợp gia hạn thẻ, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Phòng CTSV (A.101) để kiểm tra . - Những sinh viên nào chưa cung cấp mã số BHXH cũng như chưa đăng ký bệnh viện (#N/A) , sinh viên CUNG CẤP THÔNG TIN tại...

Thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021 như sau: Thời gian: từ 13 giờ 30 ngày 05/01/2021 đến 08/01/2021. Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ 45 ; Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 15. Địa điểm: Phòng CTSV (A.101) Riêng các trường hợp sau không có thẻ tại trường do đã tham gia BHYT ở nơi khác - Lê Hồng Hiển - Võ Nhật Bảo - Lê Thị Thiệp - Nguyễn Văn Hữu Nghĩa - Phạm Phú Tuấn Lưu ý: cột cuối cùng có nội dung như sau: MSSV+ không thay đổi thông tin => Không cấp thẻ mới Sinh viên dùng thẻ BHYT cũ. MSSV => Sinh viên được cấp thẻ mới Sinh viên xem danh sách trước khi liên hệ...

Thông báo mua BHYT năm 2021 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia BHYT đợt 1 năm 2021, trừ các đối tượng: được địa phương cấp thẻ, đã có tham gia BHYT ở công ty, đã có tham gia BHYT ở KTX và đã mua BHYT ở trường đợt 1 thì không đóng tiền mua BHYT ở đợt này (Sinh viên xem danh sách mua BHYT đợt 1 ở trường - file đính kèm). 1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế (11 tháng, thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 - 31/12/2021). - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Số tài khoản: 25083649 Nội...

Kiểm tra danh sách đóng tiền BHYT năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2021 như sau: - Sinh viên kiểm tra các thông tin bắt buộc: MÃ SỐ SINH VIÊN, MÃ SỐ BHXH, BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ, CỘT GHI CHÚ - Những bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ tức là thẻ BHYT sinh viên đang sử dụng còn hiệu lực đến 31/12/2020 có đăng ký KCB ban đầu. Những trường hợp gia hạn thẻ, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Phòng CTSV (A.101) để kiểm tra . - Những sinh viên nào chưa cung cấp mã số BHXH cũng như chưa đăng ký bệnh viện (#N/A) , sinh viên CUNG CẤP THÔNG TIN tại...

Thông báo mua BHYT năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo mua Bảo hiểm y tế năm 2020 cho sinh viên như sau: 1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế theo quy định như sau: - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Số tài khoản: 25083649 Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2021 Số tiền nộp: 563.220 đồng . 2. Sinh viên đăng ký bệnh viện theo link đính kèm Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám...

Nhận thẻ Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo về việc nhận thẻ Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2020. Địa điểm: Phòng CTSV (A.101) Thời gian: Từ ngày 20/11/2020 đến ngày 26/11/2020. - Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ 30 - Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 30. Danh sách được cấp thẻ BHYT. Sinh viên xem file danh sách đính kèm [BHYT]. Những trường hợp chưa có thẻ đợt này, sẽ có thông báo phát sau. Sinh viên xem file danh sách đính kèm [ CAP THE DOT SAU]. Riêng những bạn không được cấp thẻ BHYT 3 tháng cuối năm xem danh sách đính kèm [KHONG DUOC CAP THE] . Lưu ý: sinh viên nội trú ở KTX thì liên hệ KTX để nhận thẻ...

Thông báo cập nhật tham gia BHYT năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên cập nhật BHYT năm 2020. Đối tượng cập nhật BHYT: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty,.... Sinh viên cập nhật BHYT tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o12IUeZyMQ6WpqubDLz9L-Fx_jHUxP3P1Wv6Xxz5F6dYBA/viewform Riêng sinh viên tham gia BHYT ở trường, KTX xem danh sách tại https://ctsv.uit.edu.vn/sites/default/files/202003/bhyt_truong_-_ktx_nam_2020.pdf . Nếu có sai sót cập nhật theo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o12IUeZyMQ6WpqubDLz9L-Fx_jHUxP3P1Wv6Xxz5F6dYBA/viewform Thời gian phản hồi và cập nhật BHYT 2020: từ...

Danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên mua Bảo hiểm y tế đợt bổ sung. Những cột KHÔNG CÓ THÔNG TIN BỆNH VIỆN, MÃ SỐ BHXH => Sinh viên bổ sung thông tin còn thiếu trước 16 giờ ngày 12/01/2020 qua forum. Sinh viên kiểm tra mã số SV, bệnh viện đã đăng ký, mã số BHXH đã cung cấp => Nếu có sai sót sinh viên phản hồi tại forum Forum phản hồi https://forum.uit.edu.vn/node/541973

Thông báo mua BHYT năm 2020 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia BHYT đợt 1 năm 2020, trừ các đối tượng: được địa phương cấp thẻ, đã có tham gia BHYT ở công ty, đã có tham gia BHYT ở KTX và đã mua BHYT ở trường đợt 1 thì không đóng tiền mua BHYT ở đợt này (Sinh viên xem danh sách mua BHYT đợt 1 ở trường - file đính kèm). 1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế (11 tháng, thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2020 - 31/12/2020). - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Số tài khoản: 25083649 Nội...

Pages

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế