Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021 như sau:

Thẻ BHYT 3 tháng cuối năm 2021 của sinh viên đã có hiệu lực sử dụng từ ngày 01/10/2021. Sinh viên kiểm tra thời hạn thẻ qua ứng dụng VssID.

Riêng những trường hợp thẻ còn hạn sử dụng đến 31/10/2021, Phòng CTSV sẽ làm hồ sơ mua vào tháng 11/2021.

Từ ngày 01/10/2021, cơ quan BHXH sẽ không cấp phát thẻ BHYT giấy cho sinh viên.

Sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để Khám chữa bệnh ở các bệnh viện.

Sinh viên nào chưa cài đặt ứng dụng xem hướng dẫn tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bao-hiem-y-te-cai-dat-ung-dung-vssid-ch...

Link hướng dẫn gặp sự cố khi cài đặt https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/cac-su-co-khi-cai-dat-ung-dung-vssid

Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi tại https://forum.uit.edu.vn/node/553442

CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA SỬ DỤNG ĐƯỢC BHYT DO CHƯA BỔ SUNG HỒ SƠ MUA HOẶC BỔ SUNG TRỄ.
17520320 21521833 21522194 21522499
21520063 21521841 21522258 21522576
21520812 21521891 21522293 21522682
21521300 21521901 21522306 21522696
21521315 21521982 21522336 21522755
21521785 21522099 21522406  
21521792 21522111 21522431