Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Kiểm tra danh sách tham gia BHYT và cập nhật BHYT - Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kiểm tra danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá, địa phương/công ty và cập nhật BHYT 2019. Đây là danh sách tham gia BHYT và áp dụng trừ điểm rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Thời gian BHYT 2019 được tính trong khoảng 01/01/2019-31/12/2019 tức là học kỳ 2 năm học 2018-2019 và học kỳ 1 năm học 2019-2020). Riêng sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty hoặc nơi khác. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được cập nhật (mang theo BHYT). Thời gian phản hồi và cập nhật: từ ngày 10/6/2019 -10/7/2019 . Sinh viên...

ĐRL HỌC KỲ 1 2018-2019 [KIỂM TRA DSSV THAM GIA BHYT VÀ CẬP NHẬT BHYT]

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh về việc kiểm tra danh sách sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá, địa phương/công ty và cập nhật BHYT 2018. Đây là danh sách tham gia BHYT và áp dụng trừ điểm rèn luyện cho học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Thời gian BHYT 2018 được tính trong khoảng 01/01/2018-01/01/2019 tức là học kỳ 2 năm học 2017-2018 và học kỳ 1 năm học 2018-2019). Sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm (nếu có sai sót) phản hồi trực tiếp về Phòng CTSV (A.101) Riêng sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được cập...

Thông báo nhận thẻ BHYT năm 2019

Phòng CTSV thông báo thời gian phát thẻ BHYT như sau: Sinh viên liên hệ Phòng CTSV (A.101) giờ hành chính để nhận thẻ BHYT 2019. Đây là thẻ BHYT sinh viên đóng tiền mua BHYT ở trường . Sinh viên ở tham gia BHYT ở KTX thì liên hệ KTX để nhận thẻ. Thời gian nhận thẻ: từ 8g30 ngày 04/01/2019 đến ngày 09/01/2019 . Sau thời gian trên, sinh viên không nhận thẻ BHYT sẽ bị xử lý theo quy định về việc chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để quẹt thẻ.

Thông báo mua BHYT năm 2019 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy, những bạn chưa tham gia ở đợt 1 năm 2019, trừ các trường hợp được địa phương cấp thẻ, đã có tham gia BHYT ở công ty, đã có tham gia BHYT ở KTX thì không đóng tiền mua BHYT ở đợt này. Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.390.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT áp dụng cho năm 2019 (11 tháng: 01/02/2018 -31/12/2018), cụ thể như sau: 4,5% x 1.390.000 đồng x 11 tháng = 688.050 đồng. Trong đó: Sinh viên đóng 70% = 481...

Pages

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế