Skip to content Skip to navigation

Thông báo hoàn trả lại tiền BHYT năm 2020 cho sinh viên

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên được hoàn lại tiền BHYT do đã được cấp thẻ nơi khác của năm 2020.

Sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A.111) gặp cô Bích Thủy để nhận tiền

Thời gian: Từ ngày 16/3/2021 - 19/3/2021

  - Buổi sáng: 8 giờ 30 - 11 giờ 30;   Buổi chiều: 14 giờ - 15 giờ 30.

Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và bản chính CMND để nhận tiền hoàn trả.

Sinh viên xem file danh sách đính kèm