Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Danh sách sinh viên tham gia BHYT ở học kỳ 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn, Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên tham gia BHYT ở Trường, KTX, địa phương, công ty. Đây là danh sách sinh viên tham gia BHYT để chấm điểm rèn luyện ở học kỳ 1 năm học 2020-2021. Sinh viên kiểm tra file danh sách đính kèm cũng như kiểm tra hệ thống điểm rèn luyện của mình. Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để cập nhật. Thời gian: đến 16 giờ 30 ngày 18/3/2021. Sinh viên phản hồi sau thời gian trên sẽ không được giải quyết. Lưu ý: mang theo thẻ BHYT để đối chiếu kiểm tra.

Thông báo cập nhật BHYT- cập nhật ĐRL học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên cập nhật BHYT năm 2021 để chấm điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021. Đối tượng cập nhật BHYT: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, hộ gia đình.... Sinh viên cập nhật BHYT tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o12IUeZyMQ6WpqubDLz9L-Fx_jHUxP3P1Wv6Xxz5F6dYBA/viewform Riêng sinh viên tham gia BHYT ở KTX Đại học Quốc gia, ở Nhà trường không cập nhật theo thông báo này. Sinh viên nhớ kiểm tra danh sách sau khi kết thúc thời gian cập nhật BHYT. Thời gian phản hồi và cập nhật BHYT năm 2021: từ ngày 22/02 - 14/3/2021. Sau thời gian...

Thông báo nhận thẻ BHYT mua đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo phát thẻ BHYT mua đợt bổ sung năm 2021 như sau: Thời gian: Buổi sáng ngày 04/02/2021 Hoặc sinh viên nhận sau tết khi đi học lại (vì hiện nay đang hạn chế sinh viên lên trường). Địa điểm: Phòng CTSV (A.101) Riêng các trường hợp sau chưa có thẻ: - Võ Đắc Lực - Hoàng Đức Mạnh - Phan Văn Huệ - Nguyễn Thị Diễm Mi - Trần Hoàng Việt => Phòng CTSV sẽ gửi mail cho sinh viên nhận khi có kết quả. Lưu ý: cột cuối cùng có nội dung như sau: MSSV+ không thay đổi thông tin => Không cấp thẻ mới Sinh viên dùng thẻ BHYT cũ. MSSV => Sinh viên được cấp thẻ mới Sinh...

Danh sách đóng tiền mua BHYT đợt bổ sung - Cập nhật đến ngày 19/01/2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2021 như sau: - Sinh viên kiểm tra các thông tin bắt buộc: MÃ SỐ SINH VIÊN, MÃ SỐ BHXH, BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ, CỘT GHI CHÚ - Những bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ tức là thẻ BHYT sinh viên đang sử dụng còn hiệu lực đến 31/12/2020 có đăng ký KCB ban đầu. Những trường hợp gia hạn thẻ, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Phòng CTSV (A.101) để kiểm tra . - Những sinh viên nào chưa cung cấp mã số BHXH cũng như chưa đăng ký bệnh viện (#N/A) , sinh viên CUNG CẤP THÔNG TIN tại...

Gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT (11 tháng) năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 như sau. Phòng CTSV sẽ gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 (11 tháng: thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021-31/12/2021). Thời gian nộp tiền và cung cấp thông tin: từ ngày 13/01/2021 - 16/01/2021. Vì đây là đợt cuối cùng của năm 2021, nên các bạn lưu ý hoàn thành đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh và cung cấp Mã số BHXH tại https://forum.uit.edu.vn/node/548861

Danh sách đóng tiền mua BHYT - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2021 như sau: - Sinh viên kiểm tra các thông tin bắt buộc: MÃ SỐ SINH VIÊN, MÃ SỐ BHXH, BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ, CỘT GHI CHÚ - Những bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ tức là thẻ BHYT sinh viên đang sử dụng còn hiệu lực đến 31/12/2020 có đăng ký KCB ban đầu. Những trường hợp gia hạn thẻ, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Phòng CTSV (A.101) để kiểm tra . - Những sinh viên nào chưa cung cấp mã số BHXH cũng như chưa đăng ký bệnh viện (#N/A) , sinh viên CUNG CẤP THÔNG TIN tại...

Thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021 như sau: Thời gian: từ 13 giờ 30 ngày 05/01/2021 đến 08/01/2021. Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ 45 ; Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 15. Địa điểm: Phòng CTSV (A.101) Riêng các trường hợp sau không có thẻ tại trường do đã tham gia BHYT ở nơi khác - Lê Hồng Hiển - Võ Nhật Bảo - Lê Thị Thiệp - Nguyễn Văn Hữu Nghĩa - Phạm Phú Tuấn Lưu ý: cột cuối cùng có nội dung như sau: MSSV+ không thay đổi thông tin => Không cấp thẻ mới Sinh viên dùng thẻ BHYT cũ. MSSV => Sinh viên được cấp thẻ mới Sinh viên xem danh sách trước khi liên hệ...

Thông báo mua BHYT năm 2021 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia BHYT đợt 1 năm 2021, trừ các đối tượng: được địa phương cấp thẻ, đã có tham gia BHYT ở công ty, đã có tham gia BHYT ở KTX và đã mua BHYT ở trường đợt 1 thì không đóng tiền mua BHYT ở đợt này (Sinh viên xem danh sách mua BHYT đợt 1 ở trường - file đính kèm). 1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế (11 tháng, thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 - 31/12/2021). - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Số tài khoản: 25083649 Nội...

Kiểm tra danh sách đóng tiền BHYT năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2021 như sau: - Sinh viên kiểm tra các thông tin bắt buộc: MÃ SỐ SINH VIÊN, MÃ SỐ BHXH, BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ, CỘT GHI CHÚ - Những bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ tức là thẻ BHYT sinh viên đang sử dụng còn hiệu lực đến 31/12/2020 có đăng ký KCB ban đầu. Những trường hợp gia hạn thẻ, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Phòng CTSV (A.101) để kiểm tra . - Những sinh viên nào chưa cung cấp mã số BHXH cũng như chưa đăng ký bệnh viện (#N/A) , sinh viên CUNG CẤP THÔNG TIN tại...

Thông báo mua BHYT năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo mua Bảo hiểm y tế năm 2020 cho sinh viên như sau: 1. Sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế theo quy định như sau: - Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn - Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Số tài khoản: 25083649 Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2021 Số tiền nộp: 563.220 đồng . 2. Sinh viên đăng ký bệnh viện theo link đính kèm Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám...

Pages

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế