Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Gia hạn thời gian đóng tiền Bảo hiểm y tế năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên gia hạn thời gian đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022. Thời gian: từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021. Sinh viên trao đổi, thắc mắc tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/554934 Sinh viên xem thông báo mua BHYT tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-mua-bhyt-nam-2022 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Thông báo mua BHYT năm 2022

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, cụ thể như sau: 1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2021. 2. Hình thức nộp tiền: Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Số tài khoản: 25083649 Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2022 Số tiền nộp: 563.220 đồng . 3. Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangkymua-...

Thông báo kết quả Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2021 như sau: Thẻ BHYT 3 tháng cuối năm 2021 của sinh viên đã có hiệu lực sử dụng từ ngày 01/10/2021. Sinh viên kiểm tra thời hạn thẻ qua ứng dụng VssID. Riêng những trường hợp thẻ còn hạn sử dụng đến 31/10/2021, Phòng CTSV sẽ làm hồ sơ mua vào tháng 11/2021. Từ ngày 01/10/2021, cơ quan BHXH sẽ không cấp phát thẻ BHYT giấy cho sinh viên. Sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để Khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Sinh viên nào chưa cài đặt ứng dụng xem hướng dẫn tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bao-hiem-y-te-cai-...

Danh sách sinh viên CHƯA bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên CHƯA bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021. Danh sách như sau: STT masv hoten lopsh 1 17520320 Nguyễn Thế Đăng ATCL2017 2 21520063 Lê Thanh Minh KHMT2021 3 21520812 Vũ Duy Hải KHMT2021 4 21521315 Vũ Nam Phương KHCL2021.1 5 21521785 Trịnh Bảo Huy KHBC2021 6 21521792 Huỳnh Triều Vỹ KHBC2021 7 21522672 Trần Anh Tiến MMCL2021 8 21522853 Hoàng Vĩnh Nam KHBC2021 Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc về việc bổ sung hồ sơ. Hồ sơ gồm: - Tờ khai TK1 (theo mẫu và điền đầy đủ ở Bảng thông tin thành viên) - Bản scan...

[BẢO HIỂM Y TẾ] Danh sách sinh viên không cung cấp thông tin còn thiếu để mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên chưa cung cấp thông tin cần thiết để mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau: - Sinh viên không cung cấp mã số BHXH - Sinh viên thuộc diện con quân nhân (Mã thẻ TQ). Hồ sơ nộp gồm: 1. Tờ khai TK1, điền đẩy đủ 2 mặt và tất cả thông tin yêu cầu (theo mẫu). 2. Bản scan sổ hộ khẩu cả gia đình ( tất cả các trang có tên thành viên trong sổ hộ khẩu). 3. Bản scan CMND của sinh viên. Phòng CTSV cũng đã có gửi mail nhắc nhở các bạn nhanh chóng hoàn thành hồ sơ bổ sung để mua BHYT. Tuy nhiên cho đến thời điểm này sinh viên vẫn chưa bổ sung hồ...

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT - Chấm điểm rèn luyện HK2 năm học 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách sinh viên đã cập nhật và có tham gia Bảo hiểm y tế để phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021. Danh sách bao gồm 2 phần: I. Danh sách sinh viên cập nhật BHYT theo thông báo ngày 01/9/2021 của Phòng CTSV, danh sách này bao gồm sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, hộ gia đình hoặc tham gia ở KTX nhưng không có tên trong danh sách theo thông báo ngày 01/9/2021. II. Danh sách sinh viên tham gia BHYT ở Trường và KTX (đã cập nhật phản hồi của sinh viên theo kênh forum). Ngoài ra, có 2 trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia...

Thông báo mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021 - Dành cho Khóa cũ

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua BHYT cho 3 tháng cuối năm 2021. Khi mua thẻ BHYT sẽ có hiệu lực từ: 01/10/2021 - 31/12/2021. Đối tượng: Sinh viên khóa 2020 trở về trước chưa tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 hoặc bảo hiểm y tế đã hết thời hạn . Xem hướng dẫn Kiểm tra thời hạn thẻ BHYT và Số thẻ BHYT: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-cach-tra-cuu-bao-hiem-y-te-ma... Các bước thực hiện: Bước 1: Đóng tiền mua BHYT Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Số tài khoản:...

Thông báo V/v Tân Sinh viên Khóa 2021 đăng ký Nơi khám chữa bệnh ban đầu theo BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Phòng CTSV thông báo đến Tân sinh viên Khóa 2021 về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu theo BHYT 3 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau: 1. Danh sách bệnh viện nhận đăng ký KCB tại TPHCM: Sinh viên xem file đính kèm. 2. Thời gian đăng ký: trước ngày 15/9/2021 3. Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào Trang Hồ sơ sức khỏe ( https://student.uit.edu.vn/sinhvien/thongtin/suckhoe ) và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo BHYT khi học tại Trường. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin. 4. Các lưu ý: - Sau thời hạn trên, nếu sinh...

Pages

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế