Skip to content Skip to navigation

Danh sách đóng tiền mua BHYT - đợt bổ sung 10 tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - ĐỢT BỔ SUNG  ( thẻ có hiệu lực 01/03/2022 - 31/12/2022 )

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin mua BHYT lần cuối: Mã BHXH, Bệnh viện, Cột ghi chú. Riêng sinh viên chưa đăng ký bệnh viện phản hồi qua forum.

Sinh viên phản hồi, cập nhật thông tin lần cuối đến 11 giờ 30 ngày 23/02/2022 tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/556090

Đối với Sinh viên có đăng ký nội trú ở KTX năm học 2021-2022, nếu sinh viên đóng BHYT tại trường thì trường sẽ chuyển số tiền BHYT đã đóng vào Học phí của sinh viên. Sinh viên ở KTX phải liên hệ KTX để mua BHYT.

Nếu sau thời gian trên sinh viên không phản hồi => sinh viên đồng ý thông tin=>  Phòng CTSV sẽ tiến hành thủ tục mua BHYT theo quy định. Nếu có sai sót, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo.