Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên mua BHYT đợt bổ sung (10 tháng)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022, đợt bổ sung (ĐỢT CUỐI) như sau: 

- Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký nơi KCB ban đầu.

- Danh sách sinh viên hoàn lại tiền BHYT do sinh viên đăng ký nội trú ở KTX.

Sinh viên xem danh sách đính kèm.