Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT - Chấm điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên, công bố danh sách sinh viên cập nhật bảo hiểm y tế (BHYT) để chấm điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022. Sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện tại https://drl.uit.edu.vn DANH SÁCH SINH VIÊN CẬP NHẬT BHYT STT MSSV HỌ TÊN NỘI DUNG LÝ DO 1 14520118 Lưu Vĩnh Cửu Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT 2 14520151 Nguyễn Tuấn Đạt Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT 3 14520193 Hoàng Vũ Trí Dũng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT 4 14520353 Trần Minh Hùng Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT 5 14520398 Huỳnh Quốc Kha Cộng điểm rèn luyện Có tham gia BHYT 6 14520559 Nguyễn Văn...

Thông báo kết quả BHYT - đợt bổ sung 10 tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả được cấp Bảo hiểm y tế năm 2022 đợt bổ sung. Thẻ có hiệu lực sử dụng: từ ngày 01/03/2022 đến 31/12/2022. Từ ngày 01/10/2021 thẻ BHYT (thẻ giấy) sẽ được thay thế bằng ứng dụng VssID để khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng, sinh viên xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bhyt-cai-dat-ung-dung-vssid-cho-doi-tuo... Sinh viên đăng ký ở KTX thì không có tên trong danh sách mua BHYT ở Trường. Riêng 2 trường hợp (19522482 Trần Quang Tuấn và 21521786 Quách Bảo Minh) đóng tiền mua BHYT ở đợt bổ sung...

Danh sách sinh viên mua BHYT đợt bổ sung (10 tháng)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022, đợt bổ sung (ĐỢT CUỐI) như sau: - Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký nơi KCB ban đầu. - Danh sách sinh viên hoàn lại tiền BHYT do sinh viên đăng ký nội trú ở KTX. Sinh viên xem danh sách đính kèm.

Danh sách đóng tiền mua BHYT - đợt bổ sung 10 tháng

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - ĐỢT BỔ SUNG ( thẻ có hiệu lực 01/03/2022 - 31/12/2022 ) Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin mua BHYT lần cuối: Mã BHXH, Bệnh viện, Cột ghi chú. Riêng sinh viên chưa đăng ký bệnh viện phản hồi qua forum. Sinh viên phản hồi, cập nhật thông tin lần cuối đến 11 giờ 30 ngày 23/02/2022 tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/556090 Đối với Sinh viên có đăng ký nội trú ở KTX năm học 2021-2022, nếu sinh viên đóng BHYT tại trường thì trường sẽ chuyển số tiền BHYT đã đóng vào Học phí của sinh viên. Sinh viên ở...

Thông báo cập nhật BHYT - Chấm điểm rèn luyện HK1 năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên CẬP NHẬT BHYT để phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện Học kỳ 1 năm học 2021-2022. Do hệ thống không lưu được hình ảnh sinh viên cập nhật BHYT, Phòng CTSV sẽ cho sinh viên cập nhật lại BHYT, như sau: Đối tượng cập nhật: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, hộ gia đình..... Cập nhật theo link https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/dangky-xacnhan-baohiemyte Thời gian cập nhật: Từ ngày 11 giờ 30 ngày 01/3/2022 đến hết ngày 06/3/2022 . Sau thời gian trên, sinh viên không CẬP NHẬT sẽ không được giải quyết vì đây là tiêu chí để xét các loại học...

Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - Cập nhật ngày 16/01/2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022, đợt bổ sung như sau: - Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký nơi KCB ban đầu. - Danh sách sinh viên hoàn lại tiền BHYT do tham gia ở công ty, sinh viên ở KTX.

Danh sách đóng tiền mua BHYT đợt bổ sung - CẬP NHẬT 18 giờ 30 ngày 13/01/2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - ĐỢT BỔ SUNG đã phản hồi đến 18 giờ 30 ngày 13/01/2022. Riêng danh sách đóng tiền BHYT cập nhật đến hết ngày 12/01/2022. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin mua BHYT lần cuối: Mã BHXH, Bệnh viện, cột ghi chú như sau: #N/A: cột mã số BHXH => Sinh viên chưa cung cấp mã số BHXH => Sinh viên bổ sung thông tin còn thiếu theo quy định nếu sinh viên không bổ sung mã số BHXH (mã số thẻ BHYT) thì sẽ bị từ chối mua BHYT ở Trường do thiếu thông tin. Sinh viên đã đăng ký nội trú ở KTX năm học 2021-2022 sẽ chuyển...

Thông báo kết quả Bảo hiểm y tế năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả được cấp Bảo hiểm y tế năm 2022. Riêng trường hợp: Phạm Đức Anh - MSSV: 20521076 không được cấp BHYT năm 2022 do đã phát sinh ở nơi khác và sinh viên phải làm lại hồ sơ. Từ ngày 01/10/2021 thẻ BHYT (thẻ giấy) sẽ được thay thế bằng ứng dụng VssID để khám chữa bệnh ở các bệnh viện. Sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng, sinh viên xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bhyt-cai-dat-ung-dung-vssid-cho-doi-tuo... Sinh viên đóng tiền mua BHYT ở KTX thì không có tên trong danh sách mua ở Trường. Sinh viên xem danh sách kết quả được...

Thông báo mua BHYT năm 2022 - Đợt bổ sung

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, đợt mua bổ sung dành cho sinh viên chưa tham gia ở đợt đầu cụ thể như sau: Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/02/2022 - 31/12/2022 (11 tháng). Sinh viên chú ý thực hiện theo đúng thông báo, căn cứ quy định nếu sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ điểm rèn luyện và không được xét các học bổng. Sinh viên đã đăng ký ở KTX năm học 2021-2022 KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường. 1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2021. 2. Hình thức nộp tiền:...

Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - Cập nhật ngày 23/12/2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2022 như sau: - Danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký nơi KCB ban đầu - Danh sách sinh viên hoàn lại tiền BHYT do tham gia ở địa phương, sinh viên ở KTX. - Danh sách sinh viên đóng tiền không có thông tin. Lưu ý: Sinh viên kiểm tra cột ghi chú đối với những trường hợp làm hồ sơ bổ sung để mua BHYT năm 2022, nộp hồ sơ bổ sung trước ngày 28/12/2021. Nếu sinh viên không bổ sung hồ sơ theo quy định xem như sinh viên từ chối tham gia BHYT năm 2022 ở Trường.

Pages

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế