Skip to content Skip to navigation

Bảo hiểm y tế

Thông báo mua BHYT dành cho Tân sinh viên khóa 2019 và các khóa khác

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua BHYT cho 3 tháng cuối năm 2019. Thẻ BHYT có hiệu lực từ: 01/10/2019 - 31/12/2019. Đối tượng: Tân sinh viên Khóa 2019 và các khóa khác có nhu cầu. Số tiền đóng: 140.805 đồng . Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng Số tài khoản: 0381000578414 Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin Tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thủ Đức Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2019 Số tiền nộp: 140.805 đồng Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh...

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên được hoàn trả tiền BHYT do bị trùng thẻ BHYT (tham gia nơi khác: công ty, địa phương). Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (A.111) gặp Cô Bích Thủy. Thời gian: từ ngày 10/6/2019 đến 14/6/2019. - Buổi sáng: từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30. - Buổi chiều: từ 14 giờ - 15 giờ 30. Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và CMND

Kiểm tra danh sách tham gia BHYT và cập nhật BHYT - Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kiểm tra danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá, địa phương/công ty và cập nhật BHYT 2019. Đây là danh sách tham gia BHYT và áp dụng trừ điểm rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Thời gian BHYT 2019 được tính trong khoảng 01/01/2019-31/12/2019 tức là học kỳ 2 năm học 2018-2019 và học kỳ 1 năm học 2019-2020). Riêng sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty hoặc nơi khác. Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được cập nhật (mang theo BHYT). Thời gian phản hồi và cập nhật: từ ngày 10/6/2019 -10/7/2019 . Sinh viên...

ĐRL HỌC KỲ 1 2018-2019 [KIỂM TRA DSSV THAM GIA BHYT VÀ CẬP NHẬT BHYT]

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh về việc kiểm tra danh sách sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá, địa phương/công ty và cập nhật BHYT 2018. Đây là danh sách tham gia BHYT và áp dụng trừ điểm rèn luyện cho học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Thời gian BHYT 2018 được tính trong khoảng 01/01/2018-01/01/2019 tức là học kỳ 2 năm học 2017-2018 và học kỳ 1 năm học 2018-2019). Sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm (nếu có sai sót) phản hồi trực tiếp về Phòng CTSV (A.101) Riêng sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được cập...

Thông báo nhận thẻ BHYT năm 2019

Phòng CTSV thông báo thời gian phát thẻ BHYT như sau: Sinh viên liên hệ Phòng CTSV (A.101) giờ hành chính để nhận thẻ BHYT 2019. Đây là thẻ BHYT sinh viên đóng tiền mua BHYT ở trường . Sinh viên ở tham gia BHYT ở KTX thì liên hệ KTX để nhận thẻ. Thời gian nhận thẻ: từ 8g30 ngày 04/01/2019 đến ngày 09/01/2019 . Sau thời gian trên, sinh viên không nhận thẻ BHYT sẽ bị xử lý theo quy định về việc chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để quẹt thẻ.

Thông báo mua BHYT năm 2019 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy, những bạn chưa tham gia ở đợt 1 năm 2019, trừ các trường hợp được địa phương cấp thẻ, đã có tham gia BHYT ở công ty, đã có tham gia BHYT ở KTX thì không đóng tiền mua BHYT ở đợt này. Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.390.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT áp dụng cho năm 2019 (11 tháng: 01/02/2018 -31/12/2018), cụ thể như sau: 4,5% x 1.390.000 đồng x 11 tháng = 688.050 đồng. Trong đó: Sinh viên đóng 70% = 481...

Trang

Subscribe to RSS - Bảo hiểm y tế