Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT 2023 - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, đợt mua bổ sung dành cho sinh viên chưa tham gia ở đợt đầu cụ thể như sau:

Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/01/2023 - 31/12/2023 (12 tháng).

Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

    Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

    Số tài khoản: 25083649

   Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2023

  Số tiền nộp: 563.220 đồng.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/12/2022.

3. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập: https://link.uit.edu.vn/Dang-ky-benh-vien và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin.

4. Các lưu ý:

- Sinh viên ở KTX KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường.

 - Sinh viên được cấp thẻ ở địa phương KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường.

- Sinh viên nên kiểm tra hạn sử dụng BHYT tại cổng thông tin của BHXH VN. 

- Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký nơi KCB ban đầu: Mặc định Phòng CTSV sẽ đăng ký bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là nơi KCB ban đầu cho sinh viên. 

- Các bệnh viện 175Nhân dân Gia Định và Nhân dân 115 KHÔNG nhận đăng ký mới hoặc đổi nơi khám chữa bệnh, chỉ chấp nhận gia hạn thẻ cũ.

Ngoài ra, sinh viên có thể xem danh mục cơ sở KCB ban đầu tại https://link.uit.edu.vn/Danh-muc-KCB

Sinh viên xem file thông báo chi tiết đính kèm.

Mọi thắc mắc sinh viên trao đổi tại https://forum.uit.edu.vn/node/559797

 

File đính kèm: