Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên CHƯA bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên CHƯA bổ sung hồ sơ mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021.

Danh sách như sau:

STT masv hoten lopsh
1 17520320 Nguyễn Thế Đăng ATCL2017
2 21520063 Lê Thanh Minh KHMT2021
3 21520812 Vũ Duy Hải KHMT2021
4 21521315 Vũ Nam Phương KHCL2021.1
5 21521785 Trịnh Bảo Huy KHBC2021
6 21521792 Huỳnh Triều Vỹ KHBC2021
7 21522672 Trần Anh Tiến MMCL2021
8 21522853 Hoàng Vĩnh Nam KHBC2021

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc về việc bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai TK1 (theo mẫu và điền đầy đủ ở Bảng thông tin thành viên)

- Bản scan sổ hộ khẩu (tất cả các trang)

- CMND

Sinh viên gửi về Phòng CTSV: ctsv@uit.edu.vn trước 11 giờ 30 ngày 08/10/2021 (thứ 6).

Nếu sau thời gian này, sinh viên không nộp hồ sơ bổ sung sẽ xem như từ chối tham gia BHYT 3 tháng cuối năm 2021 ở Trường.

 

File đính kèm: