Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu

Lịch sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu Khóa 2015

Các bạn xem ở file kèm LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA – KHÓA 2015 Trường ĐH Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (UIT) Lịch sinh hoạt lớp chiều ngày 04/09 Sinh hoạt theo Khoa: 13:30 - 14:30 - Khoa học Máy tính: C113 - Mạng máy tính và Truyền thông: GĐ2 - Công nghệ Phần mềm: GĐ3 - Hệ thống thông tin: GĐ1 - Kỹ thuật máy tính: C114 - Khoa học & Kỹ thuật thông tin: C109 Sinh hoạt lớp: từ 15:00 - ANTT2015: C107 - CNTT2015: C112 - CTTT2015: A106 - HTTT2015: C305 - KHMT2015: GĐ3 - KTMT2015: E41 - KTPM2015: C109 - MMTT2015: C308 - MTCL2015.1, MTCL2015.2: Hội trườngE - PMCL2015: GĐ2 -...

Liên hệ

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 37252002 Ext: 116 Email: ctsv@uit.edu.vn Website: http://ctsv.uit.edu.vn

Giới thiệu chương trình đào tạo khoa HTTT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Chương trình đào tạo Kỹ sư Hệ thống thông tin Trình độ đào tạo: Đại học Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư Hệ thống thông tin Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung A. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Nhu cầu đào tạo Thực tế, các ứng dụng của công nghệ thông tin và khoa học máy tính vào hệ thống quản lý kinh tế - xã hội, hành chính - tài chính, kinh doanh - thương mại,.. đã thúc đẩy hình thành khoa học về hệ thống thông tin. Tùy thuộc vào mục tiêu quản lý mà hệ thống thông tin có những sắc thái khác nhau. Hoạt động trong lĩnh vực này không những đòi hỏi phải nắm...

Giới thiệu chuong trình đào tạo khoa MMT&TT

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG 1. An ninh thông tin 2. Quản trị & phát triển ứng dụng mạng 3.Truyền thông và an ninh mạng CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG HỆ CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH AN NINH THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG, TIÊN TIẾN HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH VÀ TRUNG TÂM AN NINH THÔNG TIN, ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ÁO Đối tượng xét tuyển: Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng hoặc có điểm thi Đại học năm 2012 khối A là 20 điểm không nhân hệ số hoặc 26 điểm có nhân hệ số 2 môn toán. Chỉ tiêu: 01 lớp với tối đa 40 sinh viên với điều kiện giảng...

Giới thiệu chương trình đào tạo khoa KTMT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Chương trình đào tạo hệ Kỹ sư chính quy Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Kỹ Thuật Máy tính Loại hình đào tạo: Chính quy Khóa đào tạo: 2009-2014 (Khóa 4) Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (9 học kỳ) : 143 tín chỉ Giai đoạn 1 : Chương trình chung các khoa. Tổng số tín chỉ các học kỳ 1, 2, 3, 4 : 64 tín chỉ STT Mã môn học Tên môn học Số TC LT TH Ghi chú Học kỳ 1 CSC01 Tin học đại cương 4 3 1 MAT01 Toán cao cấp A1 3 3 0 MAT02 Toán cao cấp A2 3 3 0 PHY01 Vật lý đại cương A1 3 3 0 ENG01 Anh văn 1 Tính...

Nhân sự

Họ và tên Ch ức vụ Số điện thoại Email Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng 0903 761 559 toannv@uit.edu.vn Lê Thị Minh Phượng Phó Trưởng phòng 0989 241 517 phuongltm@uit.edu.vn Trần Thị Tường Vi Chuyên viên 0938 683 443 vidtn@uit.edu.vn Phạm Thị Nhàn Chuyên viên 0902 586 102 nhanpt@uit.edu.vn Nguyễn Thành Hiệp Chuyên viên 01232 389 904 hiepnt@uit.edu.vn Trần Ngọc Diễm Minh Chuyên viên 01689 954 693 minhtnd@uit.edu.vn Trần Thị Kim Anh Chuyên viên 0908 672 998 anhttk@uit.edu.vn Dương Phi Long Chuyên viên 098 729 4143 longdp@uit.edu.vn

Nhiệm vụ

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho người học; công tác quản lý SV, học viên. - Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hoá quy chế quản lý học sinh, SV của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường. - Xây dựng môi trường văn hoá văn minh, lịch sự trong Trường. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho SV và học viên. - Tổ chức, triển khai công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV; tổ chức, tuyên truyền trong SV các chủ trương, đường lối của Đảng và chính...

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sinh viên, học viên sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên - SV): công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tư vấn hỗ trợ SV và các hoạt động khác.
Subscribe to RSS - Giới thiệu