Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 37252002  Ext: 116
Email: ctsv@uit.edu.vn 
Website: http://ctsv.uit.edu.vn