Skip to content Skip to navigation

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 2024

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo của các nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện những giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực dự thi: các đề tài hoặc giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự hội thi theo các lĩnh vực sau đây:

  1. Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông,
  2. Cơ khí và tự động hóa, giao thông
  3. Công nghệ sinh học, nông nghiệp, công nghệ thực phẩm
  4. Công nghệ vật liệu, công nghệ môi trường, hóa chất, năng lượng
  5. Y tế,
  6. Giáo dục, hướng nghiệp

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2024

Chi tiết thể lệ, hồ sơ, phương thức nộp hồ sơ vui lòng xe file đính kèm

File đính kèm: