Skip to content Skip to navigation

HỘI THẢO AI CONNECT Chủ đề "Giới thiệu về đào tạo và nghiên cứu về AI tại ĐHQG-HCM và Xu hướng nguồn nhân lực AI"

HỘI THẢO AI CONNECT
Chủ đề "Giới thiệu về đào tạo và nghiên cứu về AI tại ĐHQG-HCM và Xu hướng nguồn nhân lực AI"

Buổi nói chuyện thuộc Chương trình Site Visit, do Trường Đại học Công nghệ Thông tin phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thảo AI Connect II do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua Tổ chức phi chính phủ Atlantic Council (Hoa Kỳ) tổ chức.

Nội dung của Buổi nói chuyện: "Giới thiệu về đào tạo và nghiên cứu về AI tại ĐHQG-HCM và Xu hướng nguồn nhân lực AI"

- Thời gian: 9:30 – 12:00, Thứ Ba, ngày 23/4/2024.

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM)

- Link đăng ký: https://link.uit.edu.vn/AIConnect

- Buổi nói chuyện được chia làm 2 phần:

Phần 1: Giới thiệu về đào tạo và nghiên cứu về AI tại ĐHQG-HCM

Diễn giả:

1. TS. Lê Thành Sách – Trường Đại học Bách Khoa;
2. TS. Lê Khánh Duy – Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên;
3. TS. Ngô Đức Thành – Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Phần 2: Xu hướng nguồn nhân lực AI

Diễn giả khách mời: Ông John Powell Adrian De Guzman - Trade Industry Development Specialist from National Government of the Philippines.