Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đăng ký Học bổng KKHT HK1 2023-2024 và Học bổng Ngoài ngân sách HK2 2023-2024

Phòng công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký xét các loại học bổng trong HK2 Năm học 2023-2024 theo Thông báo ngày 02/04/2024:

1. Danh sách đăng ký Học bổng Khuyến khích học tập:

Sinh viên kiểm tra danh sách tại đây: https://link.uit.edu.vn/KKHT-HK1-23-24​

(Có thể sử dụng Ctrl+F để tìm kiếm theo tên, để bảo mật thông tin sinh viên, MSSV đã được ẩn 2 số giữa)

Phản hồi sai sót, thắc mắc tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/570112

Các mốc thời gian dự kiến tiếp theo:

 • Công bố danh sách dự kiến lần 1: trước 26/04/2024
 • Điều chỉnh trình hội đồng cho ý kiến : trước 03/05/2024
 • Ban hành quyết định: trước 06/05/2024
 • Giải ngân học bổng: Tuần cuối tháng 05/2024

Lưu ý

 • Đây là danh sách sinh viên đăng ký không phải danh sách được xét nhận học bổng.
 • Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót ngay tại forum nhất là đối với trường hợp sinh viên chuyển ngành, chuyển lớp.
 • Danh sách xét học bổng HK1 2023-2024 sẽ xét theo lớp của sinh viên tại HK1 2023-2024
 • Lưu ý sinh viên các chương trình, lớp sau không thuộc diện xét HB KKHT đợt này:
  • Chương trình liên kết BCU (Có chính sách học bổng riêng)
  • Chương trình Văn bằng 2, Liên thông
  • Sinh viên học quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo (Tất cả sinh viên Khóa 2019 trở về trước, Khóa 2020 hệ đào tạo 3.5 năm)

2. Danh sách đăng ký Học bổng Ngoài ngân sách HK2 2023-2024:

Sinh viên kiểm tra danh sách tại: https://forum.uit.edu.vn/node/570109

Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/04/2024 - 10/10/2024. Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.

Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:

 • Tài khoản ngân hàng.
 • Các giấy tờ minh chứng khó khăn.
 • Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng.