Skip to content Skip to navigation

Danh sách dự kiến nhận các loại học bổng tại HK2 2023-2024

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách dự kiến nhận các loại học bổng

Sinh viên kiểm tra danh sách ( Sử dụng Ctr +F để tìm).

Học bổng sẽ được chi trả qua tài khoản ngân hàng của sinh viên. Sinh viên lưu ý

  • Cập nhật số tài khoản ngân hàng trong lý lịch của sinh viên tại một trong 2 ngân hàng BIDV, Vietcombank
  • Tài khoản ngân hàng phải là tài khoản của chính sinh viên, không dùng tài khoản của người khác.
  • Kiểm tra tình trạng tài khoản còn đang hoạt động, không bị khóa/ chặn giao dịch.
  • Không dùng số tài khoản định danh sinh viên của BIDV vì số tài khoản này trường chỉ dùng thu học phí.
  • Sinh viên cập nhật tài khoản đến hết ngày 15/05/2024 quá hạn trên xem như không có nhu cầu nhận học bổng.
  • Các trường hợp cung cấp sai số tài khoản sẽ gây ảnh hưởng đến việc chuyển tiền cho toàn thể sinh viên, sinh viên chú ý tránh gây ảnh hưởng chung.

Mọi vấn đề thắc mắc sinh viên trao đổi tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/570334

1) Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1 2023-2024
 

 

https://link.uit.edu.vn/DS_DuKien_03_05

<Cập nhật sửa lỗi ngày 03/05>

2) Danh sách dự kiến nhận học bổng tuyển sinh HK2 2023-2024

https://link.uit.edu.vn/HB_TuyenSinh_HK2_23-24

3) Danh sách dự kiến nhận học bổng tài năng HK2 2023-2024 ( Lớp KHTN)

https://link.uit.edu.vn/KHMT_HK2_23-24

4) Danh sách dự kiến nhận học bổng tài năng HK2 2023-2024 ( Lớp ANTN)

https://link.uit.edu.vn/ATTT_HK2_23-24