Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng Sáng tạo tương lai – VietFuture Awards 2024

 

1.GIỚI THIỆU
Giải thưởng Sáng tạo tương lai – VietFuture Awards là giải thưởng dành cho các dự án khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước và các dự án theo đặt hàng từ doanh nghiệp, các dự án R&D của các trường Đại học/Cao đẳng muốn thương mại hoá.
Giải thưởng kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của các cá nhân, các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước về việc giải quyết các bài toán thiết thực xuất phát từ thực tiễn. Từ đó có thể ứng dụng rộng rãi trong cả nước, hướng đến khu vực và quốc tế, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ hơn tại các trường đại học và giúp các doanh nghiệp tìm được các ý tưởng mới cho hệ sinh thái các sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp; đồng thời tuyển dụng được các nhóm nhân tài tham gia chương trình
 
2.LĨNH VỰC GIẢI THƯỞNG
 
 
3.CÁC MỐC THỜI GIAN
 
4.ĐĂNG KÝ
Sinh viên đăng ký hồ sơ trực tuyến tại: https://vietfuture.vinasa.org.vn/
Hạn cuối đăng ký: 30/8/2024
Lưu ý:
Chọn đúng tên trường và sử dụng email sinh viên khi đăng ký.
Sau khi hoàn thành đăng ký, gửi lại qua email ctsv@uit.edu.vn thông tin đề tài đã đăng ký để Trường làm thủ tục đề cử.