Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ y tế đợt 2 + thẻ điều chỉnh thông tin, cấp lại

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ Bảo hiểm Y tế như sau:

Sinh viên  nhận thẻ BHYT liên hệ Phòng CTSV ( A.101).

Thời gian nhận thẻ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 22/01/2015