Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 22/2014: Mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám năm học 2014-2015

Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên hệ chính quy.

Mức đóng bảo hiểm y tế:  

 • Áp dụng cho năm học 2014-2015 (12 tháng) là: 289.800 đồng.
 • Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa tham gia BHYT tại địa phương thì mức đóng BHYT là: 207.000 đồng

Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

          Ngân hàng ACB- Chi nhánh Sài Gòn

          Tên tài khoản       : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

          Số tài khoản         : 25083649

 Nội dung nộp tiền: <Họ và tên>, <MSSV>, Nộp tiền BHYT năm học 2014-2015 .

Ví dụ: Võ Huỳnh An, 13520001, Nộp tiền BHYT năm học 2014-2015

Số tiền nộp: 289.800 đồng  hoặc 207.000 đồng.

 • Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: daa.uit.edu.vn -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát ->Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2014.

Lưu ý:

 • Sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp kèm sổ hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận  hộ cận nghèo của năm 2014 (bản photo có chức thực).
 • Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo danh mục khảo sát và không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy định. Sinh viên không đăng ký khảo sát nơi khám chữa bệnh ban đầu thì hệ thống sẽ mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu là : Bệnh viên Đa khoa Khu vực Thủ Đức (Mã :036).
 • Những sinh viên đã có thẻ BHYT có hiệu lực đến hết 12/2014 thì không đăng ký mua nhưng phải nộp thẻ BHYT photo cho Phòng Công tác Sinh viên .

Thời gian thực hiện:

 • Thời gian đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ  ngày 09/9/2014.
 • Thời gian nộp tiền qua ngân hàng từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 10/9/2014.
 • Thời gian điều chỉnh từ ngày 09/9/2014 đến 16 giờ ngày 12/9/2014
 • Thời gian nộp bản photo  BHYT từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 09/9/2014.
 • Thời gian nộp bản photo chứng thực sổ hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận cận nghèo từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 09/9/2014.

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định.

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm: