Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO V/v Đảm bảo tiêm đủ vắc-xin phòng Covid-19 khi học tập tại Trường

THÔNG BÁO
V/v Đảm bảo tiêm đủ vắc-xin phòng Covid-19 khi học tập tại Trường

Căn cứ Công văn số 4491/UBND-VX ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Thông báo số 02/TB-ĐHCNTT, ngày 18/01/2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin về Kế hoạch học tập trong học kỳ 2 năm học 2021-2022; Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo nhắc nhở sinh viên cần đảm bảo các điều kiện sau trước khi trở lại học tập trực tiếp tại Trường:

- Phải tiêm ít nhất 01 liều vắc xin (đối với vắc xin yêu cầu tiêm 02 liều) sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định.

- Khuyến khích tiêm đủ từ 2 mũi vắc-xin trở lên theo quy định;

- Khuyến khích sinh viên tiêm mũi 3 và tăng cường;

- Sinh viên đã mắc Covid-19 (F0) đã khỏi bệnh và tiêm mũi 1. Tuy nhiên, Nhà trường vẫn khuyến khích sinh viên khi khỏi bệnh vẫn tiêm đủ liều vắc-xin theo quy định;

- Đối với sinh viên đã tiêm 1 mũi hoặc chưa tiêm Nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tiêm đủ theo quy định trước khi trở lại Trường học tập.

Sinh viên cần liên hệ Phòng Công tác Sinh viên A101 theo địa chỉ sau để được hỗ trợ tiêm đủ mũi vắc-xin khi đi học trở lại:
Email: ctsv@uit.edu.vn – Điện thoại: 028.37252002 – ext: 116

File đính kèm: