Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham gia khảo sát hỗ trợ đề tài "Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về bình đẳng giới phục vụ phát triển bền vững"

Nhằm hỗ trợ đề tài "Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về bình đẳng giới phục vụ phát triển bền vững” từ 2022-2025 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên đăng ký tham gia hỗ trợ Đoàn khảo sát về đề tài Bình đẳng giới.

Số lượng :100 sinh viên. Khi đủ số lượng, Phòng CTSV sẽ khoá link đăng ký khi đủ số lượng.

Thời gian khảo sát: 10 giờ 30 đến 11 giờ ngày 24/10/2023 (thứ ba).

Địa điểm: Phòng B1.14.

Quyền lợi tham gia khảo sát: hỗ trợ 50.000đ/sinh viên/khảo sát

Sinh viên tham gia khảo sát vui lòng đăng ký theo link https://link.uit.edu.vn/geCUN