Skip to content Skip to navigation

Thông báo Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2013

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến anh chị học viên, sinh viên về việc Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2013 như sau:

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 21/12/2013

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thời gian nhận lễ phục:

a.      Nhận lễ phục:

-      Thời gian: 2 ngày (19/12/2013 -20/12/2013) từ 7g30- 16g30.

-      Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên - P101- Tòa nhà A.

-      Thủ tục nhận lễ phục: học viên, sinh viên nộp CMND, thẻ học viên, thẻ sinh viên tại phòng Công tác sinh viên theo thời gian quy định và nhận lễ phục.

b.      Trả lễ phục:

-       Học viên, sinh viên trả lễ phục và nhận lại CMND, thẻ học viên, thẻ sinh viên trong ngày 21/12/2013 (sau khi kết thúc Lễ Tốt nghiệp đến 16h30 cùng ngày).

Học viên, sinh viên vui lòng xem file đính kèm chi tiết.


Tập tin đính kèm: Thong bao Le trao bang.doc