Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gia thu học phí HK1 năm học 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo thời gian gia hạn thu học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính.


Tập tin đính kèm: 54-TB-DHCNTT-KHTC-25-11-2013.pdf