Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo số 49/2016 - Nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên DTTS HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-ho-tro-chinh-sach-giao-duc-doi-v... Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Thông báo số 48/2016 - Nộp hồ sơ hưởng chính sách cho SV khuyết tật HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ hưởng chính sách dành cho sinh viên khuyết tật học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-ho-tro-chinh-sach-giao-duc-doi-v... Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Thông báo số 47/2016 - Nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội phí học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-tro-cap-xa-hoi Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Thông báo số 46/2016 - Nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Danh sách sinh viên tham dự Lễ khai khóa 2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham dự Lễ khai khóa 2016 ( xem file đính kèm) Sinh viên lưu ý có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự ( quần sẫm màu, áo sơ mi trắng hoặc áo sơ mi sáng màu, mang giày), thực hiện đúng theo qui định đã gửi qua email cho các bạn. Thời gian : 7h00 ngày 03/10/2016 ( Thứ 2) Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐH Quốc gia TP.HCM. Căn cứ hướng dẫn của ĐH Quốc gia, sinh viên tham dự lễ khai khóa được nghỉ 01 buổi học sáng ngày 03/10/2016 để tham dự lễ khai khóa. Mọi vấn đề liên hệ Chị Minh - Phòng CTSV, SĐT: 0168.995.4693, Email : minhtnd@uit.edu.vn...

Thông báo về kết quả kiểm tra đánh giá Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2016

Thông báo về kết quả kiểm tra đánh giá Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2016 Phòng CTSV xin thông tin đến các bạn Sinh viên Khóa 2016 kết quả kiểm tra đánh giá tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa 2016 Các câu hỏi, thắc mắc .. các bạn hỏi tại http://forum.uit.edu.vn/threads/63274 Trân trọng!

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa - Đợt 2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa (Khóa tuyển 2016) - Đợt 2 Đối tượng: sinh viên khóa 2016 (nhập học bổ sung đợt 2) Thời gian: ngày 15/9/2016 và ngày 17/9/2016 Địa điểm: Hội trường E - Trường Đại học Công nghệ Thông tin Hội trường Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo