Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện các nội dung Văn minh học đường

Nhằm duy trì, chấn chỉnh việc thực hiện các nội dung Văn minh học đường đã được nhắc nhở trong các thông báo ban hành trước đây, Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: - Luôn đeo thẻ sinh viên khi vào Trường. - Xếp hàng khi vào thang máy, khuyến khích sử dụng thang bộ khi di chuyển 1, 2, 3 tầng. - Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, đặc biệt là đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xa đạp điện; nghiêm cấm các hành vi chở quá số người quy định. Phòng Công tác Sinh viên sẽ phối hợp với Tổ Bảo vệ của Trường...

Thông báo về việc nộp phiếu nhận xét sinh viên tại địa phương nơi cư trú

Thực hiện Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ theo thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế ngoại trú của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Để công tác quản lý sinh viên được tốt và đúng quy định Phòng Công tác Sinh viên đề nghị: - Tất cả sinh viên không nội trú ở KTX ĐHQG-HCM, KTX Xã hội hóa phải nộp phiếu nhận xét sinh viên tại địa...

Nhận tiền Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo, sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A111) để nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật. Lưu ý: mang theo thẻ sinh viên,CMND.

Triển khai xét thi đua khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2015-2016

Thực hiện công văn số 1073/ĐHQG-CTSV, ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM về việc triển khai xét thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên năm học 2015-2016 Phòng Công tác Sinh viên thông báo các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 theo Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên của ĐHQG tiến hành làm hồ sơ đề nghị khen thưởng 1. Hình thức khen thưởng : Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM 2. Tiêu chuẩn: Tập thể, cá nhân xem tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM (điều 7) 3. Hồ sơ khen thưởng : Tập thể cá nhân...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo