Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT (11 tháng) năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 như sau. Phòng CTSV sẽ gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2021 (11 tháng: thẻ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021-31/12/2021). Thời gian nộp tiền và cung cấp thông tin: từ ngày 13/01/2021 - 16/01/2021. Vì đây là đợt cuối cùng của năm 2021, nên các bạn lưu ý hoàn thành đúng thời gian quy định. Sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh và cung cấp Mã số BHXH tại https://forum.uit.edu.vn/node/548861

Danh sách đóng tiền mua BHYT - ĐỢT BỔ SUNG

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện năm 2021 như sau: - Sinh viên kiểm tra các thông tin bắt buộc: MÃ SỐ SINH VIÊN, MÃ SỐ BHXH, BỆNH VIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ, CỘT GHI CHÚ - Những bệnh viện không nhận đăng ký mới mà chỉ cho gia hạn thẻ cũ tức là thẻ BHYT sinh viên đang sử dụng còn hiệu lực đến 31/12/2020 có đăng ký KCB ban đầu. Những trường hợp gia hạn thẻ, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Phòng CTSV (A.101) để kiểm tra . - Những sinh viên nào chưa cung cấp mã số BHXH cũng như chưa đăng ký bệnh viện (#N/A) , sinh viên CUNG CẤP THÔNG TIN tại...

Thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo phát thẻ BHYT mua đợt 1 năm 2021 như sau: Thời gian: từ 13 giờ 30 ngày 05/01/2021 đến 08/01/2021. Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ 45 ; Buổi chiều: 13 giờ 30 - 16 giờ 15. Địa điểm: Phòng CTSV (A.101) Riêng các trường hợp sau không có thẻ tại trường do đã tham gia BHYT ở nơi khác - Lê Hồng Hiển - Võ Nhật Bảo - Lê Thị Thiệp - Nguyễn Văn Hữu Nghĩa - Phạm Phú Tuấn Lưu ý: cột cuối cùng có nội dung như sau: MSSV+ không thay đổi thông tin => Không cấp thẻ mới Sinh viên dùng thẻ BHYT cũ. MSSV => Sinh viên được cấp thẻ mới Sinh viên xem danh sách trước khi liên hệ...

Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 bổ sung

Chào các bạn, Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 bổ sung. Danh sách chi tiết xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/548702 Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện cung cấp tài khoản ngân hàng cho Trường theo link: https://forms.gle/c2hRrosawrGVgimU8 Thời gian cung cấp đến 06g00 ngày 31/12/2020.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo