Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo sơ đồ chổ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sơ đồ chổ ngồi, lưu ý trong Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014. Các anh chị học viên, sinh viên xem sơ đồ chổ ngồi và các lưu ý trong buổi lễ. Thời gian làm lễ: 7 giờ 30 ngày 27/12/2014 Địa điểm: Giảng đường 1.

Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội năm hoc

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận tiền trợ cấp xã hội năm học 2014-2015. Sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội theo quyết định số 33/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 03 tháng 11 năm 2014. Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính ( Phòng A.111) Lưu ý: Mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Thông báo danh sách đăng ký nơi khám BHYT + đóng tiền

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu và danh sách đóng tiền đợt 2 năm 2014. Sinh viên vui lòng hoàn tất các thủ tục trước ngày 19/12/1014. Sau thời gian trên Phòng CTSV không giải quyết các thắc mắc. Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân đầy đủ nếu có sai sót vui lòng phản hồi về Phòng CTSV ( A.101).

Thông báo số 32/TB-CTSV - Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014 cho Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27/12/2014 Địa điểm: Giảng đường 1,2,3 Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo nhận thẻ BHYT đợt 1

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ Bảo hiểm Y tế như sau: Sinh viên chưa nhận thẻ BHYT liên hệ Phòng CTSV ( A.101) nhận thẻ. Sinh viên kiểm tra thông tin thẻ ( nếu có sai sót) liên hệ Phòng CTSV để được điều chỉnh. Thời gian nhận thẻ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 10/12/2014 Thời gian điều chỉnh sai sót ( nếu có): từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 12/12/2014. Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết các vấn đề có liên quan đến thẻ BHYT.

Thông báo tổ chức tư vấn tâm lý cho sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên thời gian tổ chức tư vấn tâm lý cho sinh viên. Thời gian: 9 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2014 Địa điểm: Giảng đường 1. Đối tượng: Tất cả sinh viên hệ chính quy của trường Chuyên đề tư vấn: Cùng sinh viên bước qua khủng hoảng. Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo đăng ký mua Bảo hiểm y tế đợt 2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên Thông báo số 31/TB-CTSV ngày 27/11/2014 về việc đăng ký mua Bảo hiểm y tế đợt 2. Thời gian đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 10/12/2014 Thời gian đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 10/12/2014 Thời gian điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày 10/12/2014 - 12/12/2014 Các bạn vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

TB về việc nghiêm chỉnh thực hiện An toàn giao thông

Thực hiện công văn số 210/QL&PTĐT-HC do Trung tâm Quản lý và Phát triển đô thị ĐHQG-HCM ban hành ngày 28/10/2014 về việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông trong khi đô thị đại học và Kế hoạch số 01/KH-CTSV ngày 26/3/2013 về việc phát động chương trình Văn minh học đường, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên Trường những nội dung sau: - Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong và ngoài khu đô thị đại học. - Nghiêm cấm các hành vi chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xa đạp điện,… - Chú ý...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo