Skip to content Skip to navigation

Đăng ký chuyên đề IT INHOUSE

P.CTSV thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký tham gia chuyên đề kỹ năng tháng 11 với chủ đề IT INHOUSE

* Chuyên đề có sự tham gia trao đổi của
- Thầy Nguyễn Văn Toàn - Trường Phòng Công tác Sinh viên UIT
- Anh Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc IT - Công ty AIA Việt Nam
 (Công ty đạt danh hiệu "Môi trường làm việc lý tưởng" theo đánh giá của Great Place To Work - Hoa Kỳ)

* Thời gian: 09:30 - 11:30, Thứ Tư, 06/11/2019
* Địa điểm: Hội trường E

* Sinh viên đăng ký vui lòng comment "MSSV - đăng ký" tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/540030

Sinh viên tham dự vui lòng mang theo thẻ sinh viên để được điểm danh và được tính hoàn thành Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa.
Chi tiết vui lòng tham khảo tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/540030