Skip to content Skip to navigation

[Giao lưu Quốc tế] - Chương trình trao đổi SV của Đại học Universiti Brunei Darussalam, Brunei

Nhà trường có nhận được thông báo từ phía trường Đại học Universiti Brunei Darussalam, Brunei đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình AUN-ACTS cho học kỳ 2 (tháng 1 đến tháng 5) năm học 2019-2020.
Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem Tại đây