Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo số 04/2015 - Cập nhật thông tin sinh viên - xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên để xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú như sau: Sinh viên đăng nhập vào thông tin lý lịch sinh viên của mình để kiểm tra các nội dung sau: - Kiểm tra địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú - Bổ sung, cập nhật địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú nếu như có thay đổi hoặc cập nhật mới. Thời gian cập nhật: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 29/5/2015. Sinh viên liên hệ Phòng A.101 để xin cập nhật, bổ sung dữ liệu. Sau thời gian quy định, sinh viên nào còn thiếu thông tin sẽ bị trừ điểm rèn luyện sinh viên ( trừ 5 điểm). Sinh viên xem...

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm 2015

Chào các bạn sinh viên! Nhằm tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới từ sinh viên, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng; rèn luyện, bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học đúng đắn; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM dành kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của sinh viên thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên và giảng viên...

Danh sách điểm danh SHCD cuối khoá

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá năm 2014 và Đợt 1 năm 2015. Riếng khoá 2011 với tiêu chí như sau: - Tham gia học đầy đủ 2 buổi => Đạt - Tham gia học 1 buổi => Không đạt ( cũng không được bảo lưu). Các bạn kiểm tra danh sách nếu có sai sót phản hồi đến hết 16g30 ngày 22/4/2015. Danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 có 1 sinh viên khoá 2011 chưa hoàn thành Sinh hoạt công dân cuối khoá.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo