Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trong thời gian từ ngày 01/12/2019 đến 10/2020 về việc đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm 2020, cụ thể như sau

Thời gian dự kiến: ngày 27, 28/11/2020

Địa điểm dự kiến: Giảng đường 1.

Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 31/10/2020 theo link sau: Link đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp năm 2020 (Sinh viên đăng nhập bằng email do Trường cấp để đăng ký)

Các lưu ý: 

  • Sinh viên xem kết quả đăng ký tại: DS Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp năm 2020
  • Phòng CTSV chỉ sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi, thứ tự trao bằng cho những sinh viên đăng ký tham dự Lễ.
  • Thời gian tổ chức Lễ, hướng dẫn nhận Lễ phục, Danh sách Thứ tự trao bằng, Vị trí chỗ ngồi, Phòng Công tác Sinh viên sẽ thông báo sau ngày 05/11/2020.