Skip to content Skip to navigation

Thông báo

V/v gửi xe tai bãi xe va khai thác phần mềm giữ xe

TÓM TẮT THÔNG BÁO V/v gửi xe tai bãi xe va khai thác phần mềm giữ xe Phòng Tổ chức - Hành chính trân trọng thông báo tới Qúy thầy/cô, Quý khách và sinh viên một số nội dung liên quan tới việc gửi xe tại bãi xe Trường ĐH Công nghệ Thông tin như sau: 1. Từ ngày 04/8/2014 Trường sẽ đưa vào khai thác phần mềm giữ xe tại bãi xe trường ĐH CNTT. 2. Quy định với người gởi xe là cán bộ, viên chức, và giảng viên thỉnh giảng của Trường: - Giữ xe tại bãi xe bằng thẻ cán bộ, viên chức và không thu phí. 3. Quy đinh đối với người gởi xe là sinh viên của Trường: Gởi xe tại bãi xe bằng thẻ sinh viên với mức...

Danh sách sinh viên nộp Giấy xác nhận hanh kiểm nơi cư trú năm học 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp giấy xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú năm học 2013-2014. Các bạn vui lòng xem file đính kèm và kiểm tra nếu có sai sót phản hổi về email: vidtn@uit.edu.vn Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2014.

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa ( 3 ngày )

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa. Danh sách tổng hợp 3 ngày Các bạn kiểm tra lại nếu có sai sót vui lòng phản hồi qua email: ctsv@uit.edu.vn . Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2014.

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa, ngày 10/7/2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách điểm danh Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa ngày 10/7/2014. Các bạn xem file đính kèm, mọi thắc mắc liên hệ email: ctsv@uit.edu.vn ( sinh viên dùng email trường cấp để liên lạc). Lưu ý: Bạn nào ngày hôm nay vắng ngày mai phải đi học đầy đủ.

Danh sách sinh viên học Tuần sinh hoạt công dân SV cuối khóa

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa dành cho sinh viên khóa 2010. Sinh viên phải tham gia đầy đủ buổi học đã đăng ký. Riêng ngày 12/7/2014 tất cả sinh viên phải tham dự đầy đủ. Sinh viên xem file đính kèm, lưu ý từng sheet chia theo từng ngày. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Chị Vi - Phòng CTSV ; email: vidtn@uit.edu.vn

Hướng dẫn thực hiện MGHP chính thức

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc thực hiện MGHP từ năm học 2013-2014 như sau: 1. Sinh viên đã nộp hồ sơ MGHP cần kiểm tra và bổ sung hồ sơ: - Sinh viên kiểm tra danh sách hồ sơ MGHP đã nộp xem có đúng đối tượng, họ tên, lớp; - Sinh viên có tên trong danh sách MGHP nộp bổ sung Đơn đề nghị MGHP và Đơn cam kết. Riêng đơn đề nghị MGHP, sinh viên không cần liên hệ Khoa/ Bộ môn xin xác nhận, Phòng CTSV sẽ tổng hợp và liên hệ Khoa/Bộ môn xác nhận. - Sinh viên thuộc đối tượng bị khuyết tật bổ sung thêm giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo ( photo công chứng). 2. Sinh viên chưa nộp hồ...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo