Skip to content Skip to navigation

[QUAN TRỌNG] - Tuần SHCDSV đầu năm 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Phòng CTSV thông báo về việc học Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm 2019 như sau:

1. Đối tượng:
- Tất cả sinh viên các khoá 2018 trở về trước còn phát sinh môn học trong năm học 2019 – 2020.
- Sinh viên không bắt buộc tham gia SHCDSV đầu năm
- Sinh viên bắt buộc thực hiện bài kiểm tra SHCDSV đầu năm. Hình thức, thời gian kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể sau.
- Sinh viên tham gia SHCDSV đầu năm sẽ được cộng 10 điểm trong tổng điểm bài kiểm tra.

2. Thời gian:
Sinh viên lựa chọn 01 hoặc nhiều buổi trong các buổi học sau:
- 08:00 - 11:30, thứ tư ngày 25/9/2019 - Chuyên đề dự kiến: Kỹ năng viết CV, tư vấn sửa CV trực tiếp; Giao lưu cựu sinh viên
- 08:00 - 11:30, thứ năm ngày 26/9/2019 - Chuyên đề dự kiến: Kỹ năng Tự học bậc đại học
- 08:00 - 11:30, thứ bảy ngày 28/9/2019 - Chuyên đề dự kiến: Hành trang chuẩn bị cần có của một onsiter

3. Địa điểm:
- Hội trường E - Trường Đại học Công nghệ Thông tin

4. Nội dung:
- Thông tin về Quy chế Đào tạo, Quy chế Công tác Sinh viên
- Chuyên đề kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Sinh viên đăng ký học tại link: https://sum.vn/Zdksa (Lưu ý đăng nhập bằng email sinh viên)
Lưu ý số lượng mỗi lớp học tối đa 220 sinh viên, đủ số lượng trên sinh viên sẽ không được đăng ký thêm nữa.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/539200