Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông tin về thi kiểm tra kết thúc Tuần lễ Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa 2014

Địa chỉ thi kiểm tra kết thúc Tuần lễ Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa 2014 : http://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=9070 Danh sách chia phòng thi: file đính kèm Điểm thi: http://forum.uit.edu.vn/attachment.php?attachmentid=14025&d=1408728500 (các bạn login vào forum mới xem được ) Các bạn tự thi bằng máy riêng: Các bạn có thể thi bắt đầu từ 8:00 đến 12:00 như kế hoạch (thời gian thi được kéo dài đến 23:00 hôm nay ) Một số lưu ý: - Các bạn được thi tối đa 2 lần. Nếu bạn thi 2 lần thì sẽ được tính điểm sau cùng. - Nếu bạn đã đăng ký thi ở Trường, nhưng bạn có việc thì bạn có...

Sổ tay dành cho Tân sinh viên Khóa 2014

*/ Giới thiệu Đại học Quốc Gia TP.HCM 01 Giới thiệu Đại học Công nghệ thông tin 02 Quyền hạn và nghĩa vụ của Sinh viên 03 Một số quy trình cơ bản dành cho Sinh viên 04 Các văn bản liên quan đến sinh viên 05 Nội quy và một số quy định trong trường 06 Những thông tin cần biết 07 Hoạt động sinh viên 08 Các hệ thống/dịch vụ trực tuyến của Trường dành cho Sinh viên 09 Một số địa chỉ cần biết ở khu đô thị ĐHQG-HCM và lân cận 10

V/v gửi xe tai bãi xe va khai thác phần mềm giữ xe

TÓM TẮT THÔNG BÁO V/v gửi xe tai bãi xe va khai thác phần mềm giữ xe Phòng Tổ chức - Hành chính trân trọng thông báo tới Qúy thầy/cô, Quý khách và sinh viên một số nội dung liên quan tới việc gửi xe tại bãi xe Trường ĐH Công nghệ Thông tin như sau: 1. Từ ngày 04/8/2014 Trường sẽ đưa vào khai thác phần mềm giữ xe tại bãi xe trường ĐH CNTT. 2. Quy định với người gởi xe là cán bộ, viên chức, và giảng viên thỉnh giảng của Trường: - Giữ xe tại bãi xe bằng thẻ cán bộ, viên chức và không thu phí. 3. Quy đinh đối với người gởi xe là sinh viên của Trường: Gởi xe tại bãi xe bằng thẻ sinh viên với mức...

Danh sách sinh viên nộp Giấy xác nhận hanh kiểm nơi cư trú năm học 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp giấy xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú năm học 2013-2014. Các bạn vui lòng xem file đính kèm và kiểm tra nếu có sai sót phản hổi về email: vidtn@uit.edu.vn Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2014.

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa ( 3 ngày )

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa. Danh sách tổng hợp 3 ngày Các bạn kiểm tra lại nếu có sai sót vui lòng phản hồi qua email: ctsv@uit.edu.vn . Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2014.

Danh sách điểm danh Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa, ngày 10/7/2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách điểm danh Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa ngày 10/7/2014. Các bạn xem file đính kèm, mọi thắc mắc liên hệ email: ctsv@uit.edu.vn ( sinh viên dùng email trường cấp để liên lạc). Lưu ý: Bạn nào ngày hôm nay vắng ngày mai phải đi học đầy đủ.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo