Skip to content Skip to navigation

Khảo sát về việc đi lại của sinh viên UIT năm 2023

Chào các bạn sinh viên, 

Trong năm 2023 để bố trí lại một số khu vực cho sinh viên UIT và đồng thời nắm thông tin đi lại đến Trường của sinh viên UIT. Phòng CTSV thân mời các bạn sinh viên tham gia khảo sát về việc đi lại của sinh viên UIT năm 2023. 

Link khảo sát: https://link.uit.edu.vn/khaosatdilai_2023
Thời gian khảo sát: đến hết ngày 26/9/2023 (Thứ 3). 

Rất mong nhận được nhiều phản hồi khảo sát của các bạn!