Skip to content Skip to navigation

Danh sách Cố vấn học tập khoá 2023

Cố vấn học tập sẽ là người đồng hành cùng các bạn sinh viên của lớp mình suốt 1 thời gian dài, có nhiệm vụ định hướng học tập, hỗ trợ sinh viên, nắm bắt kịp thời tình hình của lớp, sinh viên và hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong suốt quá trình học tập tại Trường. 
Danh sách Cố vấn học tập khoá 2023
 
 
 
 
 
 
Lớp SH
Khoá
Năm học
Họ tên CVHT
Email
ATBC2023
2023
2023-2024
Tô Nguyễn Nhật Quang
ATTN2023
2023
2023-2024
Đỗ Thị Hương Lan
ATTT2023.1
2023
2023-2024
Trần Tuấn Dũng
ATTT2023.2
2023
2023-2024
Nguyễn Ngọc Tự
CNNB2023.1
2023
2023-2024
Nguyễn Thị Anh Thư
CNNB2023.2
2023
2023-2024
Nguyễn Thị Anh Thư
CNTT2023.1
2023
2023-2024
Phạm Thế Sơn
CNTT2023.2
2023
2023-2024
Phạm Thế Sơn
CTTT2023
2023
2023-2024
Dương Phi Long
HTTT2023.1
2023
2023-2024
Mai Xuân Hùng
HTTT2023.2
2023
2023-2024
Nguyễn Hồ Duy Trí
KHBC2023
2023
2023-2024
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
KHDL2023
2023
2023-2024
Trần Quốc Khánh
KHMT2023.1
2023
2023-2024
Cáp Phạm Đình Thăng
KHMT2023.2
2023
2023-2024
Nguyễn Thị Quý
KHMT2023.3
2023
2023-2024
Nguyễn Trọng Chỉnh
KHMT2023.4
2023
2023-2024
Trịnh Quốc Sơn
KHTN2023
2023
2023-2024
Phạm Nguyễn Trường An
KTMT2023.1
2023
2023-2024
Trần Hoàng Lộc
KTMT2023.2
2023
2023-2024
Trần Hoàng Lộc
KTPM2023.1
2023
2023-2024
Trần Anh Dũng
KTPM2023.2
2023
2023-2024
Nguyễn Tấn Toàn
KTPM2023.3
2023
2023-2024
Nguyễn Ngọc Quí
MMTT2023.1
2023
2023-2024
Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
MMTT2023.2
2023
2023-2024
Đặng Lê Bảo Chương
MMTT2023.3
2023
2023-2024
Trần Hồng Nghi
MTIO2023
2023
2023-2024
Phạm Quốc Hùng
MTVM2023
2023
2023-2024
Tạ Trí Đức
TMĐT2023.1
2023
2023-2024
Trần Văn Hải Triều
TMĐT2023.2
2023
2023-2024
Văn Đức Sơn Hà
TTNT2023
2023
2023-2024
Lương Ngọc Hoàng