Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ nhập học - Khóa 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên Khóa 2023 thiếu thông tin hồ sơ nhập học.

Sinh viên nhanh chóng bổ sung hồ sơ nhập học còn thiếu theo quy định.

Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên

Thời gian: từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 ngày 29/9/2023.

Sau thời gian trên, sinh viên không nộp, cập nhật hồ sơ hồ sơ nhập học còn thiếu sẽ bị xử lý theo quy định.STT MASV HOTEN T.T HS Giấy T.T HS Online T.T HS Sức khoẻ
1 23520006 Đoàn Quốc An Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh Hoàn thành
2 23520009 Lê Nguyễn Thúy An Hoàn thành Chưa cập nhật thông tin HB lớp 12 Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
3 23520084 Võ Bá Hoàng Anh Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
4 23520088 Nguyễn Tùng Bách Hoàn thành Chưa cập nhật ảnh thẻ sinh viên
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
5 23520095 Đỗ Nguyễn Gia Bảo Hoàn thành Cập nhật giấy khám sức khỏe cập nhật sai thứ tự Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
6 23520109 Lê Quốc Gia Bảo Chưa nộp giấy khám sức khỏe Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
7 23520169 Dương Đỗ Thùy Châu Chưa nộp giấy khám sức khỏe Hoàn thành Hoàn thành
8 23520202 Nguyễn Hữu Cường Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
9 23520208 Trần Đức Cường Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
10 23520212 Vũ Linh Cường Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
11 23520353 Nguyễn Nhất Dương Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
12 23520417 Nguyễn Minh Hải Hoàn thành Cập nhật giấy khám sức khỏe sai quy định Hoàn thành
13 23520431 Lê Thị Ngọc Hân Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
14 23520514 Đoàn Thái Hoàng Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe Hoàn thành
15 23520561 Lê Nam Hưng Hoàn thành Chưa cập nhật ảnh thẻ sinh viên
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khai sinh
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
16 23520572 Phạm Hùng Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
17 23520598 Đặng Quang Huy Hoàn thành Cập nhật học bạ THPT sai quy định Hoàn thành
18 23520640 Nguyễn Văn Huy Hoàn thành Chưa cập nhật ảnh thẻ sinh viên
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khai sinh
Chưa cập nhật hình ảnh học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
19 23520656 Vũ Quang Huy Chưa nộp lý lịch sinh viên Hoàn thành Hoàn thành
20 23520712 Trần Nguyên Khang Chưa nộp học bạ THPT bản sao có công chứng Hoàn thành Hoàn thành
21 23520734 Đồng Hữu Nguyên Khoa Chưa nộp lý lịch sinh viên Hoàn thành Hoàn thành
22 23520746 Nguyễn Đăng Khoa Hoàn thành Cập nhật Giấy khám sức khỏe sai quy định
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
23 23520760 Bùi Minh Khôi Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
24 23520787 Phan Anh Khôi Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Hoàn thành
25 23520803 Phạm Trung Kiên Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
26 23520808 Võ Trọng Kiên Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
27 23520836 Phù Hoàng Lâm Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
28 23520897 Nguyễn Hữu Luân Hoàn thành Chưa cập nhật giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
29 23520934 Nguyễn Đức Minh Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe Hoàn thành
30 23520940 Nguyễn Nhật Minh Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
31 23520957 Trần Nhật Minh Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
32 23520998 Trần Hà Ngân Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
33 23521004 Nguyễn Huỳnh Xuân Nghi Chưa nộp học bạ THPT bản sao có công chứng Hoàn thành Hoàn thành
34 23521035 Ngô Trí Ngữ Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
35 23521049 Nguyễn Thái Gia Nguyễn Chưa nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 2023 (bản chính) Hoàn thành Hoàn thành
36 23521121 Huỳnh Lâm Tâm Như Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
37 23521157 Lê Thịnh Phiên Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe Hoàn thành
38 23521178 Chung Thiên Phú Chưa nộp học bạ THPT bản sao có công chứng Hoàn thành Hoàn thành
39 23521193 Đinh Hoàng Phúc Chưa nộp giấy khám sức khỏe Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
40 23521244 Nguyễn Minh Phương Chưa nộp giấy khai sinh Hoàn thành Hoàn thành
41 23521281 Hoàng Bá Minh Quang Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
42 23521319 Nông Nhựt Quy Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khai sinh
Chưa cập nhật hình ảnh học bạ THPT
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
43 23521392 Nguyễn Trung Tâm Chưa nộp giấy khai sinh
Chưa nộp giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe Hoàn thành
44 23521465 Đinh Công Thảo Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
45 23521501 Nguyễn Hưng Thịnh Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh giấy khám sức khỏe
Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh
Hoàn thành
46 23521507 Nguyễn Trường Thịnh Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh Hoàn thành
47 23521559 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh học bạ lớp 11 Hoàn thành
48 23521576 Nguyễn Công Tiến Hoàn thành Chưa cập nhật hình ảnh phụ huynh Hoàn thành
49 23521581 Nguyễn Văn Tiến Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Hoàn thành
50 23521746 Nguyễn Viết Tùng Chưa nộp học bạ THPT bản sao có công chứng Hoàn thành Hoàn thành
51 23521752 Văn Kiết Tường Chưa nộp học bạ THPT bản sao có công chứng Hoàn thành Hoàn thành
52 23521777 Hoàng Quốc Việt Hoàn thành Hoàn thành Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe
53 23521796 Quách Thành Vinh Hoàn thành Chưa cập nhật tất cả hồ sơ online Chưa cập nhật hồ sơ sức khỏe