Skip to content Skip to navigation

Về vấn đề nội trú của Sinh viên ĐHQG-HCM

Đại học Quốc gia TP. HCM vừa ban hành công văn số 1522/ĐHQG-CTSV, ngày 12 tháng 8 năm 2014 về vấn đề nội trú cho Sinh viên của ĐHQG-HCM. Chi tiết Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm: