Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận HBKK học tập qua hệ thống ngân hàng

Phòng Công tác Sinh viên,  thông báo đến sinh viên về việc cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng ACB để tiến hành chuyển khoản tiền học bổng KKHT qua ngân hàng.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 19/7/2013. Sau thời gian trên sinh viên không cung cấp thông tin thì sau này sẽ nhận học bổng tại Phòng Kế Hoạch Tài Chính.

Thông tin chi tiết sinh viên xem file đính kèm ( đăng ký thông tin theo mẫu tại forum: http://forum.uit.edu.vn/threads/33435 )


Tập tin đính kèm: 32_DHCNTT_CTSV, 12_7_2013.pdf