Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình lễ trao bằng Thạc sĩ

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về Chương trình Lễ, sơ đồ chỗ ngồi, kế hoạch tổ chức lế.

Anh chị vui lòng xem file chi tiết đính kèm.


Tập tin đính kèm: 28_TB_DHCNTT_CTSV, 25_6_2013.pdf
Tập tin đính kèm: CT LE TOT NGHIEP THS.doc
Tập tin đính kèm: Luu y hoc vien tham gia le.V cuoidocx.doc
Tập tin đính kèm: DS Tong hop.xls