Skip to content Skip to navigation

Thông báo lấy thông tin nơi cư trú sinh viên khoá 4,5,6

Phòng công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc lấy thông tin nơi cư trú của sinh viên Khoá 4, 5, 6 năm 2013.

Tất cả sinh viên các khóa 4, 5, 6 phải làm giấy xác nhận hạnh kiểm tại nơi cư trú do Công an xã/phường xác nhận (theo mẫu1) đối với sinh viên ở ngoại trú (kể cả sinh viên có hộ khẩu tại Tp.HCM) và Ban quản lý Ký túc xá xác nhận (theo mẫu 2) đối với sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá.

Sinh viên gửi “ Đơn xin xác nhận hạnh kiểm tại nơi cư trú” về P.CTSV từ ngày 19/08/2013 đến 30/08/2013 (mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Cô Thoa - ĐT: 0908377303 – Email: thoahtk@uit.edu.vn).

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.


Tập tin đính kèm: THONG BAO NOI CUTRU SV K456.doc
Tập tin đính kèm: Mau 1 KV - Don xac nhan hanh kiem SV tai noi cu tru.doc
Tập tin đính kèm: Mau 2 KTX - Don xac nhan hanh kiem SV tai noi cu tru.doc