Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian đóng học phí

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Mọi thắc mắc vấn đề học phí sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính ( A113)


Tập tin đính kèm: 43-TB-ÐHCNTT-KHTC-18-09-2013.pdf