Skip to content Skip to navigation

Thông báo thực hiện MGHP hk2 năm học 2014-2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian thực hiện miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:

Thời gian: Ngày 10/6/2015 và 11/06/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Thẻ Sinh viên và Chứng minh Nhân dân.

Sinh viên xem thông tin chi tiết tại http://khtc.uit.edu.vn/node/254