Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA SHCD - SV CUỐI KHÓA ĐỢT 2 - NGÀY 26/6/2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham gia Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa đợt 2. Do số lượng sinh viên đăng ký học đợt 3 ít nên sẽ chuyển sang học đợt 2 ( Ngày 26/6/2015).

Địa điểm: Giảng đường 1 

Thời gian: ngày 26/6/2015.

Buổi sáng: 7g30 - 11g30; Buổi chiểu: 13g30 - 16g30.

Sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm.