Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên nhận tiền TCXH học ký 2 năm học 2014-2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian thực hiện trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:

Thời gian  nhận tiền trợ cấp xã hội: từ ngày 10/6/2015.

Địa điểm: tại phòng A.111

Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMND để đối chiếu

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội.