Skip to content Skip to navigation

Thông báo quẹt thẻ mã hóa thông tin thẻ sinh viên - Cập nhật

Nhằm thống nhất dữ liệu và thay đổi phương pháp mã hóa bảo mật tốt hơn, trường sẽ ghi lại thông tin cho tất cả thẻ SV đã phát hành. Hiện nay trường có đặt 02 thiết bị thực hiện công tác này tại phòng CTSV (Phòng A.101) và tại thư viện (bàn thủ thư), đề nghị SV tranh thủ làm thao tác quẹt thẻ vào thiết bị (mất tầm 5 giây) để thiết bị ghi lại thông tin. Đối với những thẻ đã ghi lại rồi thì thiết bị sẽ có câu thông báo " Thẻ đã xửa lý", với những SV đã quẹt thẻ trong đợt sinh hoạt đầu khóa, đầu năm, cuối khóa hoặc tại thư viện thì không cần thực hiện lại thao tác này.