Skip to content Skip to navigation

TALKSHOW KỸ NĂNG "START YOUR PASSION"

TALKSHOW KỸ NĂNG "START YOUR PASSION"
 
Một chương trình do Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức với sự xuất hiện của 1 vị diễn giả vô cùng nổi tiếng GS.TS Dương Nguyên Vũ, , Trường Kỹ Thuật Cơ Khí và Hàng Không Vũ Trụ, Đại Học Công Nghệ Nanyang, Singapore
 
 Thầy hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Từng là Viện Trưởng Danh dự, Viện Kỹ Thuật và Khoa Học Máy Tính, Trường Đại học VinUniversity, và từ năm 2010 đến 2017 là Viện trưởng sáng lập Viện John von Neumann, ĐHQG-HCM. Thầy còn là Cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về Chiến lược đổi mới sáng tạo, và là thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ của VinGroup. Trước khi về VN, Thầy là trưởng phòng nghiên cứu đổi mới và là cố vấn khoa học cấp cao tại EUROCONTROL - Tổ chức đảm bảo an toàn hàng không của Châu Âu (1995 - 2012) và là thành viên Ủy ban Khoa học SESAR JU thuộc Ủy ban châu Âu (2010 - 2012);
 
 
 "START YOUR PASSION" sẽ giúp nhiều bạn trẻ định hướng được năng lực và đam mê của bản thân trong phù hợp trong tương lai. Từ đó, các bạn có thể dễ dàng phấn đấu trên con đường mà mình lựa chọn. Với lối chia sẻ hóm hỉnh, thú vị của khách mời đặc biệt, UITers sẽ được tiếp thêm động lực để tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, học hỏi, tiếp thu của bản thân trên con đường đã lựa chọn. Các bạn cũng thêm phần tự tin, xây dựng được lộ trình phát triển bản thân vững chắc trong tương lai.
 
Thời gian: 9:30, ngày 13/3/2024 (Thứ 4)
Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường A), Trường Đại học Công nghệ Thông tin
 
 LET'S ENJOY NOW